Begroting 2016

“Ruimte voor groei”

Onder het motto ‘Ruimte voor groei’ maakt het college realistische en ambitieuze keuzes voor werkgelegenheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Samen met de Noord-Hollanders geven zij ruimte aan groei voor een provincie die er toe doet. Het college, dat haar zaken financieel op orde heeft en houdt, zal er de komende vier jaar alles aan doen om de regionale economie duurzaam aan te jagen, om ruimte te geven aan vernieuwing, duurzaamheid en ondernemerschap.

In deze begroting een vooruitblik op wat het college in 2016 gaat realiseren.

Bekijk de begroting in één oogopslag
Begroting in één oogopslag Openbaar Bestuur Bereikbaarheid Water Milieu Ruimte Groen Cultuur en Welzijn Totale lasten € 532.395.868 100% Openbaar Bestuur € 35.086.806 6.59% Lees meer Bereikbaarheid € 282.106.200 52.99% Lees meer Water € 12.706.000 2.39% Lees meer Milieu € 23.943.700 4.5% Lees meer Ruimte € 49.055.162 9.21% Lees meer Groen € 106.478.000 20% Lees meer Cultuur en Welzijn € 23.020.000 4.32% Lees meer