Structureel en reeël evenwicht

In het overzicht van incidentele baten en lasten dient op grond van de wijzigingen in het BBV met ingang van de begroting 2015 een aantal extra gegevens te worden opgenomen. De incidentele baten en lasten moeten per programma worden weergegeven. Ook wordt een overzicht gevraagd van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en dienen deze meerjarig worden opgenomen in het overzicht.

Sluitende begroting

Uit de regel "Eindtotaal" in onderstaande tabellen per jaar blijkt dat de begroting precies in evenwicht is. De lasten en de toevoegingen aan de reserves is gelijk aan de baten en de onttrekkingen aan de reserves. Daarmee is er sprake van een sluitende begroting.

Structureel evenwicht

Om vast te kunnen stellen of er ook sprake is van een structureel evenwicht, zijn er tevens limitatieve overzichten opgenomen van de incidentele lasten, de incidentele baten, de structurele onttrekkingen aan de reserves en de structurele stortingen in de reserves.
Uit onderstaande tabel blijkt dat de begroting 2016 structureel evenwicht kent, de structurele baten zijn hoger dan de structurele lasten. Dit geldt ook voor de jaren 2017 tot en met 2019.

2016

Programma

Incidenteel

Structureel

Eindtotaal

Totaal Exploitatie

205.694.662

-158.355.775

47.338.887

Baten

-5.871.000

-481.952.700

-487.823.700

1

Openbaar Bestuur

-221.000

-193.000

-414.000

2

Bereikbaarheid

-2.500.000

-41.407.700

-43.907.700

3

Water

-150.000

-835.000

-985.000

4

Milieu

0

-3.882.000

-3.882.000

5

Ruimte

-3.000.000

-18.379.000

-21.379.000

6

Groen

0

-12.519.000

-12.519.000

7

Cultuur en Welzijn

0

0

0

8

Financiën

0

-404.737.000

-404.737.000

Lasten

211.565.662

323.596.925

535.162.587

1

Openbaar Bestuur

152.000

33.797.806

33.949.806

2

Bereikbaarheid

129.929.500

149.932.700

279.862.200

3

Water

4.739.000

8.592.000

13.331.000

4

Milieu

741.000

25.470.700

26.211.700

5

Ruimte

15.890.162

30.450.000

46.340.162

6

Groen

48.974.000

60.742.497

109.716.497

7

Cultuur en Welzijn

9.781.000

12.983.000

22.764.000

8

Financiën

1.359.000

1.628.222

2.987.222

Totaal Reserves

-168.484.196

121.145.309

-47.338.887

Baten

-199.956.000

-2.474.222

-202.430.222

1

Openbaar Bestuur

-152.000

0

-152.000

2

Bereikbaarheid

-100.269.000

0

-100.269.000

3

Water

0

0

0

5

Ruimte

-9.468.000

0

-9.468.000

6

Groen

-47.043.000

0

-47.043.000

8

Financiën

-43.024.000

-2.474.222

-45.498.222

Lasten

31.471.804

123.619.531

155.091.335

1

Openbaar Bestuur

0

0

0

2

Bereikbaarheid

21.104.149

101.232.000

122.336.149

3

Water

793.531

0

793.531

5

Ruimte

7.407.949

0

7.407.949

6

Groen

1.000.000

15.197.000

16.197.000

8

Financiën

1.166.175

7.190.531

8.356.706

Eindtotaal

37.210.466

-37.210.466

0

2017

Programma

Incidenteel

Structureel

Eindtotaal

Totaal Exploitatie

155.509.331

-141.468.805

14.040.526

Baten

-1.972.000

-429.603.000

-431.575.000

1

Openbaar Bestuur

0

-193.000

-193.000

2

Bereikbaarheid

0

-8.242.000

-8.242.000

3

Water

0

-835.000

-835.000

4

Milieu

-1.368.000

-2.747.000

-4.115.000

5

Ruimte

-604.000

-13.368.000

-13.972.000

6

Groen

0

-15.522.000

-15.522.000

7

Cultuur en Welzijn

0

0

8

Financiën

0

-388.696.000

-388.696.000

Lasten

157.481.331

288.134.195

445.615.526

1

Openbaar Bestuur

152.000

33.363.429

33.515.429

2

Bereikbaarheid

118.290.500

117.496.000

235.786.500

3

Water

3.820.000

8.526.000

12.346.000

4

Milieu

1.987.000

24.217.700

26.204.700

5

Ruimte

5.234.831

26.965.000

32.199.831

6

Groen

21.348.000

64.447.622

85.795.622

7

Cultuur en Welzijn

5.660.000

11.103.000

16.763.000

8

Financiën

989.000

2.015.444

3.004.444

Totaal Reserves

-121.764.699

107.724.173

-14.040.526

Baten

-149.373.000

-1.799.444

-151.172.444

1

Openbaar Bestuur

-152.000

-152.000

2

Bereikbaarheid

-85.317.000

-85.317.000

3

Water

0

0

5

Ruimte

-2.478.000

0

-2.478.000

6

Groen

-20.840.000

-20.840.000

8

Financiën

-40.586.000

-1.799.444

-42.385.444

Lasten

27.608.301

109.523.617

137.131.918

1

Openbaar Bestuur

0

0

2

Bereikbaarheid

15.903.000

84.458.636

100.361.636

3

Water

680.981

680.981

5

Ruimte

9.676.378

0

9.676.378

6

Groen

1.000.000

17.987.000

18.987.000

8

Financiën

347.942

7.077.981

7.425.923

Eindtotaal

33.744.632

-33.744.632

0

2018

Progr. naam

Incidenteel

Structureel

Eindtotaal

Totaal Exploitatie

166.999.297

-138.411.008

28.588.289

Baten

0

-415.688.000

-415.688.000

1

Openbaar Bestuur

0

-193.000

-193.000

2

Bereikbaarheid

0

-8.392.000

-8.392.000

3

Water

0

-835.000

-835.000

4

Milieu

0

-2.455.000

-2.455.000

5

Ruimte

0

-13.245.000

-13.245.000

6

Groen

0

-7.451.000

-7.451.000

7

Cultuur en Welzijn

0

0

8

Financiën

0

-383.117.000

-383.117.000

Lasten

166.999.297

277.276.992

444.276.289

1

Openbaar Bestuur

153.000

32.953.146

33.106.146

2

Bereikbaarheid

138.330.500

124.214.000

262.544.500

3

Water

3.750.000

8.385.000

12.135.000

4

Milieu

241.000

23.828.700

24.069.700

5

Ruimte

2.821.797

25.889.000

28.710.797

6

Groen

15.047.000

47.165.702

62.212.702

7

Cultuur en Welzijn

5.756.000

11.016.000

16.772.000

8

Financiën

900.000

3.825.444

4.725.444

Totaal Reserves

-134.705.004

106.116.715

-28.588.289

Baten

-161.450.000

-2.088.444

-163.538.444

1

Openbaar Bestuur

-153.000

-153.000

2

Bereikbaarheid

-82.923.000

-82.923.000

3

Water

0

0

5

Ruimte

-1.478.000

0

-1.478.000

6

Groen

-14.689.000

-14.689.000

8

Financiën

-62.207.000

-2.088.444

-64.295.444

Lasten

26.744.996

108.205.159

134.950.155

1

Openbaar Bestuur

0

0

2

Bereikbaarheid

20.046.999

82.329.636

102.376.635

3

Water

71.523

71.523

5

Ruimte

5.214.902

0

5.214.902

6

Groen

1.000.000

19.407.000

20.407.000

8

Financiën

411.572

6.468.523

6.880.095

Eindtotaal

32.294.293

-32.294.293

0

2019

Programma

Incidenteel

Structureel

Eindtotaal

Totaal Exploitatie

135.927.223

-144.822.534

-8.895.311

Baten

0

-415.394.000

-415.394.000

1

Openbaar Bestuur

0

-193.000

-193.000

2

Bereikbaarheid

0

-8.242.000

-8.242.000

3

Water

0

-835.000

-835.000

4

Milieu

0

-2.455.000

-2.455.000

5

Ruimte

0

-12.822.000

-12.822.000

6

Groen

0

-4.719.000

-4.719.000

7

Cultuur en Welzijn

0

0

0

8

Financiën

0

-386.128.000

-386.128.000

Lasten

135.927.223

270.571.466

406.498.689

1

Openbaar Bestuur

153.000

32.460.524

32.613.524

2

Bereikbaarheid

117.613.500

122.390.000

240.003.500

3

Water

3.750.000

8.268.000

12.018.000

4

Milieu

241.000

23.845.700

24.086.700

5

Ruimte

1.415.723

25.269.000

26.684.723

6

Groen

6.194.000

44.500.242

50.694.242

7

Cultuur en Welzijn

5.660.000

10.867.000

16.527.000

8

Financiën

900.000

2.971.000

3.871.000

Totaal Reserves

-99.675.119

108.570.430

8.895.311

Baten

-130.188.000

-1.571.000

-131.759.000

1

Openbaar Bestuur

-153.000

0

-153.000

2

Bereikbaarheid

-75.849.000

0

-75.849.000

3

Water

0

0

0

5

Ruimte

-978.000

0

-978.000

6

Groen

-5.936.000

0

-5.936.000

8

Financiën

-47.272.000

-1.571.000

-48.843.000

Lasten

30.512.881

110.141.430

140.654.311

1

Openbaar Bestuur

0

0

0

2

Bereikbaarheid

17.900.726

82.326.636

100.227.362

3

Water

650.794

0

650.794

5

Ruimte

8.980.164

0

8.980.164

6

Groen

1.000.000

20.767.000

21.767.000

8

Financiën

1.981.197

7.047.794

9.028.991

Eindtotaal

36.252.104

-36.252.104

0

5.2.4.1 Incidentele baten en lasten

Incidentele baten

OD

Onderwerp

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

1.1.2

Screen. en Bewakingsaanp. (SBA)wet BIBOB

-221.000

0

0

0

1.3.2

Resv. cofinanciering Europese projecten

-152.000

-152.000

-153.000

-153.000

2.1.2

Resv. Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

-1.775.000

-5.750.000

-8.750.000

-3.736.000

Resv. Westfrisiaweg (N23)

-32.260.000

-14.260.000

-11.760.000

-10.015.000

2.2.1

Resv. fietsinfrastructuur

-1.800.000

0

0

0

Resv. OLV-Greenport

-295.000

-2.645.000

0

0

Studiekosten PMI-projecten

-2.500.000

0

0

0

Resv. Infrastructuur

-15.511.000

-15.076.000

-14.447.000

-13.444.000

2.3.2

Resv. Openbaar Vervoer projecten

-48.628.000

-47.586.000

-47.966.000

-48.654.000

3.1.2

Rijksmiddelen planstudie kustvisie

-150.000

0

0

0

4.1.2

Luchtkwaliteit (RSL)

0

-1.368.000

0

0

5.1.1

Beleidsuitvoering wonen/invest. (N)

0

-604.000

0

0

5.1.2

Resv. Tijdelijk beheer gronden

-628.000

-78.000

-78.000

-78.000

Subsidies structuurvisie ILG Rijk

-3.000.000

0

0

0

5.2.2

Resv. Duurzame Zeehavens

-4.740.000

0

0

0

5.2.4

Resv. Europese proj. Landbouwsubsidies

-4.100.000

-2.400.000

-1.400.000

-900.000

6.1.1

Resv. Groen

-38.140.000

-20.840.000

-14.689.000

-5.936.000

Resv. Groene Uitweg

-8.903.000

0

0

0

8.1.2

Resv. Actieprogramma 2010

-1.135.000

-1.112.000

-1.108.000

-12.000

Resv. EXIN-H

-4.786.000

-1.726.000

-20.200.000

-200.000

Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds

-5.510.000

-5.510.000

-5.606.000

-5.510.000

Resv. Organisatieveranderingen

-421.000

-307.000

0

0

Resv. TWIN-H

-30.756.000

-31.931.000

-35.293.000

-41.550.000

Resv. UNA

-416.000

0

0

0

Totaal baten

-205.827.000

-151.345.000

-161.450.000

-130.188.000

Incidentele lasten

OD

Onderwerp

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

1.3.2

Resv. Europese projecten

152.000

152.000

153.000

153.000

2.1.2

Resv. fietsinfrastructuur

1.800.000

0

0

0

Resv. OV Energie uit asfalt

21.000

0

0

0

Resv. TWIN-H projecten Weginfrastructuur

12.947.000

719.000

100.000

0

Resv. Westfrisiaweg (N23)

32.260.000

14.260.000

11.760.000

10.015.000

Resv. Zuidas en Zeepoort

13.795.000

9.257.000

18.454.000

11.505.000

Revisiewerkzaamheden

214.500

14.500

14.500

14.500

2.1.3

Resv. EXIN-H projecten OV PNH

3.737.000

200.000

20.000.000

0

Resv. OV B&U

1.889.000

0

0

0

2.1.4

Resv. 24-uurs brugbediening

0

3.000.000

3.000.000

2.000.000

Resv. groot onderhoud vaarwegen

150.000

150.000

150.000

150.000

Resv. groot onderhoud VIK

1.625.000

2.600.000

5.600.000

1.586.000

2.2.1

Provinciale Infrastructuur (alg.) (N)

0

17.920.000

19.100.000

0

Resv. fietsinfrastructuur

991.913

851.226

89.404

813.493

Resv. kleine infraprojecten

15.511.000

15.076.000

14.447.000

13.444.000

Resv. OLV-Greenport

295.000

2.645.000

0

0

Resv. Infrastructuur

5.587.236

4.794.774

503.595

4.582.233

2.3.1

Reserve OV exploitatie

44.418.000

46.829.000

47.980.000

48.668.000

2.3.2

Resv. EXIN-H Progr. kosten projecten OV

200.000

1.526.000

200.000

200.000

Resv. Openbaar Vervoer projecten

730.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Resv. OV projecten

2.484.000

941.000

170.000

170.000

Resv. OV subsidies

-184.000

-184.000

-184.000

-184.000

Resv. TWIN-H projecten OV-infrastructuur

12.562.000

12.594.000

15.993.000

41.550.000

3.1.2

Resv. TWIN-H programma Kustvisie

157.000

70.000

0

0

Rijksmiddelen planstudie kustvisie

150.000

0

0

0

Zwakke schakels

3.750.000

3.750.000

3.750.000

3.750.000

3.2.1

Resv. TWIN-H Integrale waterprojecten

682.000

0

0

0

Resv. Waterrecreatie

793.531

680.981

71.523

650.794

4.1.2

Resv. TWIN-H projecten Bodemsanering

500.000

339.000

0

0

Uitvoering bodembeheertaken

241.000

241.000

241.000

241.000

Verbetermaatregelen luchtkwaliteit

0

1.368.000

0

0

4.2.1

Resv. TWIN-H projecten Duurzame Energie

0

39.000

0

0

5.1.1

Resv. AP 2010 Prov Woonvisie 2010-2020

1.135.000

1.112.000

1.108.000

12.000

Stedelijke vernieuwing

0

604.000

0

0

5.1.2

Resv. Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

1.000.000

500.000

0

0

Resv. Tijdelijk beheer gronden

628.000

78.000

78.000

78.000

Resv. UNA ISV voorbereidingsk.Task Force

38.000

0

0

0

Subsidies structuurvisie ILG Rijk

3.000.000

0

0

0

5.2.1

Arbeidsmarkt

897.162

740.831

235.797

425.723

Resv. Werkgelegenheid en economie

3.570.888

3.064.417

321.855

2.928.575

Subsidies optimaal vestigingsklimaat

250.000

300.000

0

0

Vliegveld de Kooy

1.100.000

0

0

0

5.2.2

Resv. Duurzame Zeehavens

4.740.000

0

0

0

Resv. Herstructurering bedrijventerrei

0

3.500.000

3.500.000

3.500.000

5.2.3

Resv. Ontwikkeling havencomplexen

1.837.061

1.611.961

393.047

1.551.589

Resv. Programma Water als Econ. Drager

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

5.2.4

Resv. Europ.proj. Landbouwsubsidies

4.100.000

2.400.000

1.400.000

900.000

Resv. TWIN-H Greenport-Aalsmeer

2.000

0

0

0

6.1.1

Resv. Groen (kasraming B&U)

6.210.000

1.807.000

530.000

200.000

Resv. Groen (kasraming Beleid)

13.193.000

16.308.000

12.524.000

5.586.000

Resv. Groen (kasraming SVT)

18.737.000

2.725.000

1.635.000

150.000

Resv. Groene Uitweg (kasraming B&U)

4.117.000

0

0

0

Resv. Groene Uitweg (kasraming SVT)

4.786.000

0

0

0

Resv. TWIN-H Groene projecten

1.295.000

250.000

100.000

0

Resv. UNA kosten Beleid

378.000

0

0

0

6.2.1

Resv. cofinanciering Waddenzee

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

6.3.1

Nationale parken (sub)

258.000

258.000

258.000

258.000

7.2.1

Behoud Erfgoed

1.650.000

150.000

150.000

150.000

Resv. EXIN-H Progr.proj.Cultuurhistorie

10.000

0

0

0

Resv. Monumenten subs

5.493.000

5.493.000

5.589.000

5.493.000

Resv. TWIN-H projecten Cultuurhistorie

2.611.000

0

0

0

7.2.2

Resv. Monumenten

17.000

17.000

17.000

17.000

8.1.1

Onvoorziene uitgaven

89.000

89.000

0

0

Stelpost Nieuw collegeprogramma

1.270.000

900.000

900.000

900.000

8.1.2

Resv. Actieprogramma 2010

1.166.175

347.942

411.572

1.981.197

Totaal lasten

243.037.466

185.089.632

193.744.293

166.440.104

5.2.4.2 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Structurele stortingen in reserves

OD

Onderwerp

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

2.1.2

Resv. Westfrisiaweg (N23)

32.260.000

14.260.000

11.760.000

11.760.000

2.2.1

Resv. Infrastructuur

18.711.000

19.439.636

18.810.636

17.807.636

2.3.2

Resv. Openbaar Vervoer projecten

50.261.000

50.759.000

51.759.000

52.759.000

6.1.1

Resv. Groen

15.197.000

17.987.000

19.407.000

20.767.000

8.1.2

Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds

6.303.531

6.190.981

5.581.523

6.160.794

Resv.Vervanging ICT-apparatuur

887.000

887.000

887.000

887.000

Eindtotaal

123.619.531

109.523.617

108.205.159

110.141.430

Structurele onttrekkingen aan reserves

OD

Onderwerp

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

8.1.2

Resv. huisvesting

-1.199.000

-1.161.000

-1.124.000

-1.086.000

Resv.Vervanging ICT-apparatuur

-1.275.222

-638.444

-964.444

-485.000

Totaal onttrekkingen

-2.474.222

-1.799.444

-2.088.444

-1.571.000