Stand van mutaties van reserves

In onderstaande tabellen vindt u een specificatie van alle onttrekkingen en stortingen in de reserves.

5.3.7.1 Staat van het verloop van de reserves

2015

 Beginsaldo

 Storting

 Onttrekking

 Vrijval

 Eindsaldo

 Algemene reserves

 Algemene reserves

      130.726.000

                            -

        17.475.000-

        18.000.000-

        95.251.000

 Totaal Algemene reserves

    130.726.000

                     -

      17.475.000-

      18.000.000-

     95.251.000

 Programma 1 Openbaar Bestuur

 1. Reserve Cofinanciering Europese projecten

           8.021.000

           5.025.000

           8.152.000-

                            -

           4.894.000

 Programma 2 Bereikbaarheid

 2. Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

        24.346.000

                            -

           2.950.000-

                            -

        21.396.000

 3. Reserve Westfrisiaweg

        37.642.000

        10.000.000

        47.642.000-

                            -

                            -

 4. Reserve Zuidas en Zeepoort

           1.310.000

        16.563.000

                            -

                            -

        17.873.000

 5. Reserve Fietsinfrastructuur

           9.938.000

           2.256.000

                   4.000

           5.200.000-

           6.998.000

 6. Reserve OLV Greenport

        10.462.000

              830.000

              143.000-

                            -

        11.149.000

 7. Reserve Openbaar vervoer projecten

        29.471.000

           5.001.000

           6.757.000-

                            -

        27.715.000

 8. Reserve Infrastructuur

                            -

        12.707.000

                            -

                            -

        12.707.000

 31. Reserve Innovatieprojecten SolaRoad

                            -

           2.700.000

                            -

                            -

           2.700.000

 Programma 3 Water

 9. Reserve zelfvoorzienende zoetwaterberging*

              113.000

                10.000

              100.000-

                            -

                23.000

 Programma 5 Ruimte

 10. Reserve Stedelijke vernieuwing*

           2.530.000

                            -

           1.031.000-

                            -

           1.499.000

 11. Reserve Tijdelijk beheer gronden

           1.858.000

                            -

              550.000-

                            -

           1.308.000

 12. Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

           3.895.000

                            -

                55.000-

           3.840.000

 13. Europese proj. Landbouwsubsidies

                            -

           9.800.000

              500.000-

                            -

           9.300.000

 15. Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

8.157.000

              100.000

           1.000.000-

                            -

           7.257.000

 16. Reserve Programma Water als Econ. Drager

           2.146.000

           2.066.000-

                80.000

 18. Reserve Werkgelegenheid en economie

              212.000

        16.647.000

           8.738.000-

                            -

           8.121.000

 19. Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

        10.000.000

                            -

                            -

                            -

        10.000.000

 20. Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens

                            -

           4.740.000

                            -

                            -

           4.740.000

 32. Reserve Waterrecreatie

                            -

           1.805.000

                            -

                            -

           1.805.000

 33. Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

                            -

           3.609.000

                            -

                            -

           3.609.000

 Programma 6 Groen

 14. Reserve Cofinanciering Waddenzee

           1.762.000

           1.500.000

           1.762.000-

                            -

           1.500.000

 17. Reserve groen

        49.374.000

        20.827.000

        29.819.000-

                            -

        40.382.000

 29. Reserve Groene Uitweg

        14.103.000

              775.000

           5.975.000-

                            -

           8.903.000

 Programma 8 Financien

 21. Reserve UNA

           2.211.000

                            -

              735.000-

                            -

           1.476.000

 22. Reserve EXIN-H

      117.728.000

              378.000

        10.867.000-

                            -

      107.239.000

 23. Reserve TWINH

      300.074.000

              400.000

        25.164.000-

                            -

      275.310.000

 24. Reserve Actieprogramma 2010

        30.278.000

        11.147.000

           6.304.000-

                            -

        35.121.000

 25. Reserve ILG  

        14.017.000

                            -

           6.494.000-

                            -

           7.523.000

 26. Reserve Huisvesting

        21.852.000

                            -

           3.086.000-

                            -

        18.766.000

 27. Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)

           1.380.000

           7.315.000

           6.769.000-

                            -

           1.926.000

 28. Reserve Vervanging ICT-apparatuur

           1.074.000

              705.000

              122.000-

                            -

           1.657.000

 30. Reserve Organisatieverandering

           3.650.000

                            -

           1.200.000-

                            -

           2.450.000

 Totaal Bestemmingsreserves

    707.604.000

    134.840.000

    177.977.000-

       5.200.000-

    659.267.000

 Reserves

    838.330.000

    134.840.000

    195.452.000-

      23.200.000-

    754.518.000

* Deze reserves worden per 31-12-2015 opgeheven.

2016

 Beginsaldo

 Storting

 Onttrekking

 Vrijval

 Eindsaldo

 Algemene reserves

 Algemene reserves

        95.251.000

                            -

                            -

                            -

        95.251.000

 Totaal Algemene reserves

     95.251.000

                     -

                     -

                     -

     95.251.000

 Eindsaldo opgeheven reserves voorgaande jaren

           1.522.000

                     -

                     -

                     -

           1.522.000

 Programma 1 Openbaar Bestuur

 1. Reserve Cofinanciering Europese projecten

           4.894.000

                            -

              152.000-

                            -

           4.742.000

 Programma 2 Bereikbaarheid

 2. Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

        21.396.000

                            -

           1.775.000-

                            -

        19.621.000

 3. Reserve Westfrisiaweg

                            -

        32.260.000

        32.260.000-

                            -

                            -

 4. Reserve Zuidas en Zeepoort

        17.873.000

        13.795.000

                            -

        31.668.000

 5. Reserve Fietsinfrastructuur

           6.998.000

              991.913

           1.800.000-

           6.189.913

 6. Reserve OLV Greenport

        11.149.000

                            -

              295.000-

                            -

        10.854.000

 7. Reserve Openbaar vervoer projecten

        27.715.000

        50.991.000

        48.628.000-

                            -

        30.078.000

 8. Reserve Infrastructuur

        12.707.000

        24.298.236

        15.511.000-

                            -

        21.494.236

 31. Reserve Innovatieprojecten SolaRoad

           2.700.000

                            -

                            -

                            -

           2.700.000

 Programma 3 Water

 8. Reserve zelfvoorzienende zoetwaterberging

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

 Programma 5 Ruimte

 10. Reserve Stedelijke vernieuwing

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

 11. Reserve Tijdelijk beheer gronden

           1.308.000

                            -

              628.000-

                            -

              680.000

 12. Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

           3.840.000

           1.000.000

                            -

                            -

           4.840.000

 13. Europese proj. Landbouwsubsidies

           9.300.000

                            -

           4.100.000-

                            -

           5.200.000

 15. Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

           7.257.000

                            -

                            -

                            -

           7.257.000

 16. Reserve Programma Water als Econ. Drager

                80.000

           1.000.000

                            -

                            -

           1.080.000

 18. Reserve Werkgelegenheid en economie

           8.121.000

           3.570.888

                            -

                            -

        11.691.888

 19. Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

        10.000.000

                            -

                            -

                            -

        10.000.000

 20. Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens

           4.740.000

                            -

           4.740.000-

                            -

                            -

 32. Reserve Waterrecreatie

           1.805.000

              794.000

                            -

                            -

           2.599.000

 33. Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

           3.609.000

           1.837.061

                            -

                            -

           5.446.061

 Programma 6 Groen

 14. Reserve Cofinanciering Waddenzee

           1.500.000

           1.000.000

                            -

                            -

           2.500.000

 17. Reserve groen

        40.382.000

        15.197.000

        38.140.000-

                            -

        17.439.000

 29. Reserve Groene Uitweg

           8.903.000

                            -

           8.903.000-

                            -

                            -

 Programma 7 Cultuur en Welzijn

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

 nvt

 Programma 8 Financien

 21. Reserve UNA*

           1.476.000

                            -

              416.000-

                            -

           1.060.000

 22. Reserve EXIN-H

      107.239.000

                            -

           4.786.000-

                            -

      102.453.000

 23. Reserve TWINH

      275.310.000

                            -

        30.756.000-

                            -

      244.554.000

 24. Reserve Actieprogramma 2010

        35.121.000

           1.166.175

           1.135.000-

                            -

        35.152.175

 25. Reserve ILG  

           7.523.000

                            -

                            -

                            -

           7.523.000

 26. Reserve Huisvesting

        18.766.000

                            -

           1.199.000-

                            -

        17.567.000

 27. Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)

           1.926.000

           6.303.531

           5.510.000-

                            -

           2.719.531

 28. Reserve Vervanging ICT-apparatuur

           1.657.000

              887.000

           1.275.222-

                            -

           1.268.778

 30. Reserve Organisatieverandering

           2.450.000

                            -

              421.000-

                            -

           2.029.000

 Totaal Bestemmingsreserves

    659.267.000

    155.091.804

    202.430.222-

                     -

    611.928.582

 Reserves

    754.518.000

    155.091.804

    202.430.222-

    707.179.582

* Deze reserve wordt per 31-12-2016 opgeheven.

2017

 Beginsaldo

 Storting

 Onttrekking

 Vrijval

 Eindsaldo

 Algemene reserves

 Algemene reserves

        95.251.000

                            -

                            -

                            -

        95.251.000

 Totaal Algemene reserves

     95.251.000

                     -

                     -

                     -

     95.251.000

 Eindsaldo opgeheven reserves voorgaande jaren

           2.582.000

                     -

                     -

                     -

           2.582.000

 Programma 1 Openbaar Bestuur

 1. Reserve Cofinanciering Europese projecten

           4.742.000

                            -

              152.000-

                            -

           4.590.000

 Programma 2 Bereikbaarheid

 2. Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

        19.621.000

                            -

           5.750.000-

                            -

        13.871.000

 3. Reserve Westfrisiaweg

                            -

        14.260.000

        14.260.000-

                            -

                            -

 4. Reserve Zuidas en Zeepoort

        31.668.000

           9.257.000

                            -

                            -

        40.925.000

 5. Reserve Fietsinfrastructuur

           6.189.913

              851.226

                            -

                            -

           7.041.139

 6. Reserve OLV Greenport*

        10.854.000

                            -

           2.645.000-

                            -

           8.209.000

 7. Reserve Openbaar vervoer projecten

        30.078.000

        51.759.000

        47.586.000-

                            -

        34.251.000

 8. Reserve Infrastructuur

        21.494.236

        24.234.410

        15.076.000-

                            -

        30.652.646

 31. Reserve Innovatieprojecten SolaRoad

           2.700.000

                            -

                            -

                            -

           2.700.000

 Programma 3 Water

 8. Reserve zelfvoorzienende zoetwaterberging

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

 Programma 5 Ruimte

 10. Reserve Stedelijke vernieuwing

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

 11. Reserve Tijdelijk beheer gronden

              680.000

                            -

                78.000-

                            -

              602.000

 12. Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

           4.840.000

              500.000

                            -

                            -

           5.340.000

 13. Europese proj. Landbouwsubsidies

           5.200.000

                            -

           2.400.000-

                            -

           2.800.000

 15. Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

           7.257.000

           3.500.000

                            -

                            -

        10.757.000

 16. Reserve Programma Water als Econ. Drager

           1.080.000

           1.000.000

                            -

                            -

           2.080.000

 18. Reserve Werkgelegenheid en economie

        11.691.888

           3.064.417

                            -

                            -

        14.756.305

 19. Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

        10.000.000

                            -

                            -

                            -

        10.000.000

 20. Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

 32. Reserve Waterrecreatie

           2.599.000

              681.000

                            -

                            -

           3.280.000

 33. Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

           5.446.061

           1.611.961

                            -

                            -

           7.058.022

 Programma 6 Groen

 14. Reserve Cofinanciering Waddenzee

           2.500.000

           1.000.000

                            -

                            -

           3.500.000

 17. Reserve groen

        17.439.000

        17.987.000

        20.840.000-

                            -

        14.586.000

 29. Reserve Groene Uitweg

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

 Programma 7 Financien

 21. Reserve UNA

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

 22. Reserve EXIN-H

      102.453.000

                            -

           1.726.000-

                            -

      100.727.000

 23. Reserve TWINH

      244.554.000

                            -

        31.931.000-

                            -

      212.623.000

 24. Reserve Actieprogramma 2010

        35.152.175

              347.942

           1.112.000-

                            -

        34.388.117

 25. Reserve ILG*  

           7.523.000

                            -

                            -

                            -

           7.523.000

 26. Reserve Huisvesting

        17.567.000

                            -

           1.161.000-

                            -

        16.406.000

 27. Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)

           2.719.531

           6.190.981

           5.510.000-

                            -

           3.400.512

 28. Reserve Vervanging ICT-apparatuur

           1.268.778

              887.000

              638.444-

                            -

           1.517.333

 30. Reserve Organisatieverandering

           2.029.000

                            -

              307.000-

                            -

           1.722.000

 Totaal Bestemmingsreserves

    611.928.582

    137.131.937

    151.172.444-

    597.888.074

 Reserves

    707.179.582

    137.131.937

    151.172.444-

    693.139.074

* Deze reserves worden per 31-12-2017 opgeheven.

2018

 Beginsaldo

 Storting

 Onttrekking

 Vrijval

 Eindsaldo

 Algemene reserves

 Algemene reserves

        95.251.000

                            -

                            -

                            -

        95.251.000

 Totaal Algemene reserves

     95.251.000

                     -

                     -

                     -

     95.251.000

 Eindsaldo opgeheven reserves voorgaande jaren

        18.314.000

                     -

                     -

                     -

        18.314.000

 Programma 1 Openbaar Bestuur

 1. Reserve Cofinanciering Europese projecten

           4.590.000

                            -

              153.000-

                            -

           4.437.000

 Programma 2 Bereikbaarheid

 2. Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

        13.871.000

                            -

           8.750.000-

                            -

           5.121.000

 3. Reserve Westfrisiaweg

                            -

        11.760.000

        11.760.000-

                            -

                            -

 4. Reserve Zuidas en Zeepoort

        40.925.000

        18.454.000

                            -

                            -

        59.379.000

 5. Reserve Fietsinfrastructuur

           7.041.139

                89.404

                            -

                            -

           7.130.543

 6. Reserve OLV Greenport

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

 7. Reserve Openbaar vervoer projecten

        34.251.000

        52.759.000

        47.966.000-

                            -

        39.044.000

 8. Reserve Infrastructuur

        30.652.646

        19.314.231

        14.447.000-

                            -

        35.519.877

 31. Reserve Innovatieprojecten SolaRoad

           2.700.000

                            -

                            -

                            -

           2.700.000

 Programma 3 Water

 8. Reserve zelfvoorzienende zoetwaterberging

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

 Programma 5 Ruimte

 10. Reserve Stedelijke vernieuwing

                            -

                            -

                            -

                            -

 11. Reserve Tijdelijk beheer gronden

              602.000

                            -

                78.000-

                            -

              524.000

 12. Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

           5.340.000

                            -

                            -

                            -

           5.340.000

 13. Europese proj. Landbouwsubsidies

           2.800.000

                            -

           1.400.000-

                            -

           1.400.000

 15. Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

        10.757.000

           3.500.000

                            -

                            -

        14.257.000

 16. Reserve Programma Water als Econ. Drager

           2.080.000

           1.000.000

                            -

                            -

           3.080.000

 18. Reserve Werkgelegenheid en economie

        14.756.305

              321.855

                            -

                            -

        15.078.160

 19. Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

        10.000.000

                            -

                            -

                            -

        10.000.000

 20. Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

 32. Reserve Waterrecreatie

           3.280.000

                71.523

                            -

                            -

           3.351.523

 33. Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

           7.058.022

              393.047

                            -

                            -

           7.451.069

 Programma 6 Groen

 14. Reserve Cofinanciering Waddenzee

           3.500.000

           1.000.000

                            -

                            -

           4.500.000

 17. Reserve groen

        14.586.000

        19.407.000

        14.689.000-

                            -

        19.304.000

 29. Reserve Groene Uitweg

                            -

                            -

 Programma 7 Financien

 21. Reserve UNA

                            -

                            -

                            -

 22. Reserve EXIN-H

      100.727.000

        20.200.000-

                            -

        80.527.000

 23. Reserve TWINH

      212.623.000

        35.293.000-

                            -

      177.330.000

 24. Reserve Actieprogramma 2010

        34.388.117

              411.572

           1.108.000-

                            -

        33.691.689

 25. Reserve ILG  

                            -

                            -

 26. Reserve Huisvesting

        16.406.000

           1.124.000-

                            -

        15.282.000

 27. Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)

           3.400.512

           5.581.523

           5.606.000-

                            -

           3.376.035

 28. Reserve Vervanging ICT-apparatuur

           1.517.333

              887.000

              964.444-

                            -

           1.439.889

 30. Reserve Organisatieverandering

           1.722.000

                            -

           1.722.000

 Totaal Bestemmingsreserves

    597.888.074

    134.950.155

    163.538.444-

    569.299.785

 Reserves

    693.139.074

    134.950.155

    163.538.444-

    664.550.785

2019

 Beginsaldo

 Storting

 Onttrekking

 Vrijval

 Eindsaldo

 Algemene reserves

 Algemene reserves

        95.251.000

                            -

                            -

        95.251.000

 Totaal Algemene reserves

     95.251.000

                     -

                     -

     95.251.000

 Eindsaldo opgeheven reserves voorgaande jaren

        18.314.000

                     -

                     -

                     -

        18.314.000

 Programma 1 Openbaar Bestuur

 1. Reserve Cofinanciering Europese projecten

           4.437.000

                            -

              153.000-

                            -

           4.284.000

 Programma 2 Bereikbaarheid

 2. Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

           5.121.000

                            -

           3.736.000-

                            -

           1.385.000

 3. Reserve Westfrisiaweg

                            -

        11.760.000

        10.015.000-

                            -

           1.745.000

 4. Reserve Zuidas en Zeepoort

        59.379.000

        11.505.000

                            -

                            -

        70.884.000

 5. Reserve Fietsinfrastructuur

           7.130.543

              813.493

                            -

                            -

           7.944.036

 6. Reserve OLV Greenport

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

 7. Reserve Openbaar vervoer projecten

        39.044.000

        53.759.000

        48.654.000-

                            -

        44.149.000

 8. Reserve Infrastructuur

        35.519.877

        22.389.869

        13.444.000-

                            -

        44.465.746

 31. Reserve Innovatieprojecten SolaRoad

           2.700.000

                            -

                            -

                            -

           2.700.000

 Programma 3 Water

 8. Reserve zelfvoorzienende zoetwaterberging

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

 Programma 5 Ruimte

 10. Reserve Stedelijke vernieuwing

                            -

                            -

 11. Reserve Tijdelijk beheer gronden

              524.000

                            -

                78.000-

                            -

              446.000

 12. Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

           5.340.000

                            -

                            -

                            -

           5.340.000

 13. Europese proj. Landbouwsubsidies

           1.400.000

                            -

              900.000-

                            -

              500.000

 15. Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

        14.257.000

           3.500.000

                            -

                            -

        17.757.000

 16. Reserve Programma Water als Econ. Drager

           3.080.000

           1.000.000

                            -

                            -

           4.080.000

 18. Reserve Werkgelegenheid en economie*

        15.078.160

           2.928.575

                            -

                            -

        18.006.735

 19. Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

        10.000.000

                            -

                            -

                            -

        10.000.000

 20. Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens

                            -

                            -

                            -

 32. Reserve Waterrecreatie

           3.351.523

              650.794

                            -

                            -

           4.002.317

 33. Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

           7.451.069

           1.551.589

                            -

                            -

           9.002.658

 Programma 6 Groen

 14. Reserve Cofinanciering Waddenzee

           4.500.000

           1.000.000

                            -

           5.500.000

 17. Reserve groen

        19.304.000

        20.767.000

           5.936.000-

        34.135.000

 29. Reserve Groene Uitweg

                            -

                            -

                            -

                            -

 Programma 7 Financien

 21. Reserve UNA

                            -

                            -

                            -

                            -

 22. Reserve EXIN-H

        80.527.000

                            -

              200.000-

        80.327.000

 23. Reserve TWINH

      177.330.000

                            -

        41.550.000-

      135.780.000

 24. Reserve Actieprogramma 2010

        33.691.689

           1.981.197

                12.000-

        35.660.886

 25. Reserve ILG  

                            -

                            -

                            -

                            -

 26. Reserve Huisvesting

        15.282.000

                            -

           1.086.000-

        14.196.000

 27. Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)

           3.376.035

           6.160.794

           5.510.000-

           4.026.829

 28. Reserve Vervanging ICT-apparatuur

           1.439.889

              887.000

              485.000-

           1.841.889

 30. Reserve Organisatieverandering

           1.722.000

                            -

                            -

           1.722.000

 Totaal Bestemmingsreserves

    569.299.785

    140.654.311

    131.759.000-

    578.195.096

 Reserves

    664.550.785

    140.654.311

    131.759.000-

    673.446.096

* Deze reserve wordt per 31-12-2019 opgeheven

Toelichting op het saldo van de opgeheven reserves

Een aantal reserves heeft een einddatum die binnen de komende begrotingsperiode van vier jaar valt.
Sommige hiervan hebben op deze beoogde einddatum volgens het huidige geraamde tempo van uitgeven nog een saldo. Meestal wordt dit veroorzaakt doordat ramingen pas worden opgenomen in de meerjarenraming, als de projecten “uitvoeringsgereed” zijn en bekend is in welk jaar de besteding gaat vallen. Daardoor is met name in latere begrotingsjaren een onderschatting van de hoogte van de raming aanwezig.
Er zijn drie mogelijkheden wat in de toekomst met dit saldo zal gebeuren:

  1. In de komende begrotingen worden alsnog extra ramingen opgenomen omdat projecten “uitvoeringsgereed” worden.
  2. De einddatum van de reserve is te vroeg, nog niet alle doelen kunnen worden gerealiseerd. De einddatum moet naar achteren worden bijgesteld.
  3. In incidentele gevallen zal bij een komende begroting blijken dat de middelen kunnen vrijvallen.

Bij iedere begroting en eventueel zomernota wordt dit opnieuw beoordeeld en verwerkt in de aan PS voor te leggen stukken.

5.3.7.2 Toelichting op de reserves

1

Reserve Cofinanciering Europese projecten

Functie van de reserve

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Ambitie: De provincie Noord-Holland benut ‘met verstand’ optimaal de Europese subsidiemogelijkheden voor het realiseren van haar eigen doelstellingen.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48.

Programma

1 Openbaar Bestuur

Looptijd

Vanaf: 14 juni 2004
Eindigt op: 31 december 2020

Toelichting (nieuwe) stortingen

Er zijn geen stortingen geraamd.

Toelichting stando

De kasstand per 31-12-2014 is € 8.021.000.  De geraamde storting voor 2015 is € 14.825.000. De geraamde onttrekking voor 2015 is € 8.152.000.   De geraamde kasstand per 31-12-2015 is daarom € 14.694.000.  Voor 2016 is er aan onttrekkingen geraamd € 152.000.

Besluitvorming

Geen.

Bestedingsplan

Notitie stand van zaken 2012, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling: Interreg en Kansen voor West.

Algemeen

Geen.

2

Reserve Groot Onderhoud wegen en vaarwegen

Functie van de reserve

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Reserve voor groot onderhoud van het provinciaal infrastructuur areaal wegen, vaarwegen, en kunstwerken, specifiek het dekken van tijdelijk beheer en onderhoudsprojecten die gedeeltelijk buiten de scope van het provinciaal meerjarenprogramma onderhoud vallen, zoals inrichting brugbediening, vervanging kunstwerken en oevers Noord-hollandsch Kanaal, en onderhoudsprojecten op basis van eenmalige afkoopsommen.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48.
Zomernota 2012, vastgesteld door PS op 24 september 2012, punt 9 bij voordracht 67.

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 14 juni 2004
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting (nieuwe) stortingen

Geen; er vinden geen stortingen meer plaats in de Reserve Groot Onderhoud

Toelichting stand

Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 24.346.000 en de geraamde onttrekking in 2015 bedraagt € 2.950.000, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op € 21.396.000. In 2016 is een onttrekking geraamd van € 1.175.000.
De reserve dekt de lopende programma’s Vervangingsinvestering Kunstwerken (VIK), programma 24-uurs brugbediening en onderhoud Vaart in de Zaan.

Besluitvorming

Binnen de bestemmingsreserve worden middelen voor de uitvoering van projecten beheer en onderhoud gereserveerd. Jaarlijks worden op basis van de geplande werkzaamheden de benodigde middelen onttrokken.

Bestedingsplan

Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO), programmaplan 24-uurs brugbediening, Vaart in de Zaan.

Algemeen

Geen.

3

Reserve Westfrisiaweg

Functie van de reserve

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Dekking uit provinciale middelen van de investeringsuitgaven die gedaan worden bij de besteding van het krediet voor de realisatie van het project “N23 Opwaardering Westfrisiaweg”.

Instellingsbesluit

Laatste begrotingswijziging 2012 n.a.v. kredietaanvraag 88-2012, vastgesteld door PS op 17 december 2012, punt 8b bij voordracht 104.

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 17 december 2012
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting (nieuwe) stortingen

De reguliere storting bedraagt in 2016 € 12.519.000.
Vanaf het jaar 2016 wordt de Brede Doeluitkering Verkeer en vervoer gedecentraliseerd toegevoegd aan het provinciefonds. Een deel van deze middelen, € 22,26 miljoen, wordt in de reserve Westfrisia gestort.
De dekking voor het project “Opwaardering N23 Westfrisiaweg” is gevonden in verschillende begrotingsposten uit verschillende jaren. De bestedingen lopen niet synchroon met de in de verschillende jaren op de begroting aanwezige provinciale  middelen. Daarom worden in deze reserve alle eigen provinciale dekkingsmiddelen beschikbaar gehouden tot de tijdstippen dat deze voor het project daadwerkelijk tot besteding komen. Daarnaast zijn er voor het project ook nog middelen van derden beschikbaar. Deze middelen maken geen onderdeel uit van deze reserve, maar staan op de balans onder overlopende passiva.
Het betreft de volgende provinciale middelen die in de reserve worden gestort:
Jaarlijkse storting van 2016 en 2017 van € 10 mln. uit de begroting conform besluitvorming en zijn een uitwerking van de kredietaanvraag N23 voordracht 88-2012.

Toelichting stand

Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 37.642.000 en de geraamde onttrekking en storting in 2015 bedragen respectievelijk € 37.642.000 en € 10.000.000, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op €0. In 2016 wordt het geheel gestort bedrag ad € 34.779.000 naar verwachting geheel besteed.

Besluitvorming

Op 19 november 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd met de voordracht 88, en het krediet en de financiële dekking voor het project N23 Westfrisiaweg beschikbaar gesteld. Op 10 november 2014 is er een aanvullend krediet verstrekt met voordracht 78.

Bestedingsplan

Realisatieovereenkomst uit 2010, Kredietaanvraag (N23 88-2012) en het Uitvoeringscontract.

Algemeen

Geen.

4

Reserve Zuidas en Zeepoort

Functie van de reserve

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het doel van de bestemmingsreserve is om een bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de projecten Zuidas Amsterdam en Zeeport IJmuiden.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.
Laatste Begrotingswijziging 2011, vastgesteld door PS op 12 december 2011, punt 11 bij voordracht 88.

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 26 september 2011
Eindigt op: 31 december 2021

Toelichting (nieuwe) stortingen

De stortingen bedragen in 2016 € 13.795.000.

Toelichting stand

De stand per 1-1-2016 bedraag € 17.873.000. Er vinden in 2016 geen onttrekking plaats.

Besluitvorming

Op 22 september 2014 hebben PS bij voordracht Provinciaal Inpassingsplan Zeetoegang IJmuiden (2014-69) een bedrag van € 56.760.000 voor Zeepoort IJmond beschikbaar gesteld. Voor de bijdrage Zeepoort IJmond was een bedrag gereserveerd van € 61,5 miljoen. Bijl de Laatste Begrotingswijziging 2014 is het niet bestede bedrag € 4.740.000 naar de algemene middelen te laten vrijvallen naar de algemene middelen.

Bestedingsplan

Afspraken ten aanzien van de Zuidas zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst ZuidasDok uit 2012 tussen partijen (het rijk, Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en provincie Noord-Holland).

Algemeen

In de perspectiefnota wordt er rekening mee gehouden dat in de jaren 2018 tot en met 2021 in totaal € 30 miljoen uit de begroting wordt gedekt om aan de bestuurlijke verplichtingen te kunnen voldoen.

5

Reserve Fietsinfrastructuur

Functie van de reserve

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Uitvoeren van de Impuls Fietsmaatregelen ten behoeve van het oplossen van knelpunten.

Instellingsbesluit

Najaarsnota 2008 d.d. 17 november 2008, voordracht 854. Zomernota 2011 d.d. 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 17 november 2008
Eindigt op: 31 december 2017

Toelichting (nieuwe) stortingen

Op basis van het coalitieakkoord wordt voor Fiets: Fietsimpuls (boven op beschikbare BDU) in de jaren 2015 - 2019 € 5 miljoen gestort.

Toelichting stand

Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 9.938.000 en de geraamde onttrekking en vrijval in 2015 bedragen respectievelijk € - 4.000 en € 5.261.000, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op € 4.680.000. In 2016 is een onttrekking geraamd van € 1.800.000.

Besluitvorming

PS hebben in het kader van PMI besloten besloten tot realisatie van 3 door de provincie uit te voeren projecten. Dit zijn: N241 Sneekerpad, N302 Zevenhuis en N241 Nes Fietstunnel (totaal € € 4.680.000). Bij het Coalitieakkoord 2015-2018 is besloten tot beschikbaarstelling van € 5.000.000 voor Fiets.

Bestedingsplan

Subsidie Impuls Fiets 2, uitvoeringsregeling Noord-Holland 2013 (tot 2015) en PMI en Coalitieakkoord 2015-2018.

Algemeen

Geen.

6

Reserve OLV Greenport

Functie van de reserve

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Op basis van motie M4-8 (Begroting 2011) is voorzien in een provinciale bijdrage aan de realisatie van de ongestoorde logistieke verbinding (OLV) Greenport-Aalsmeer.

Instellingsbesluit

Zomernota 2012, vastgesteld door PS op 24 september 2012, punt 9 bij voordracht 67.

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 24 september 2012
Eindigt op: 31 december 2017

Toelichting (nieuwe) stortingen

Er zijn geen stortingen.

Toelichting stand

Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 10.462.000 en de geraamde onttrekking en storing in 2015 bedragen respectievelijk € 143.000 en € 830.000, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op € 11.149.000. In 2016 is een onttrekking geraamd van € 1.800.000.

Besluitvorming

Geen.

Bestedingsplan

PS hebben begin 2015 € 2.992.000 beschikbaar gesteld voor Truckparking en € 91.000 voor voorbereiding OLV Greenport.

Algemeen

Het project maakt onderdeel uit van de door het Rijk aangewezen DU Sterke Regio’s. Hiervoor is een gedecentraliseerde bijdrage aan het provinciefonds Noord-Holland toegekend van € 8,3 miljoen en ontvangen in de periode 2011 - 2015. Het Rijk heeft het besluit over zijn bijdrage gekoppeld aan de toezegging voor regionale cofinanciering ter hoogte van minimaal € 8,3 miljoen. Het aandeel van € 3 miljoen van de provincie Noord-Holland is in 2012 in de reserve gestort.

7

Reserve Openbaar Vervoer projecten

Functie van de reserve

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Reserveren van provinciale middelen voor de uitvoering van Visie Openbaar Vervoer 2020 (Visie Openbaar Vervoer 2020, vastgesteld door PS op 6 februari 2012, punt 9 bij voordracht 03).

Egalisatie van nog niet bestede middelen voor
infrastructuur, aanleg en constructie.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48.
Kaderbrief 2012, vastgesteld door PS op 27 juni 2011, punt 8 bij voordracht 50.

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 14 juni 2004
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting (nieuwe) stortingen

In 2015 een incidentele storting van € 1,55 miljoen uit reeds ontvangen bijdragen van derden voor projecten Zuidtangent, waaronder Schiphol Oost.
De jaarlijkse storting t.b.v. de Zuidtangent bedraagt €  3,45 miljoen.
Vanaf het jaar 2016 wordt de Brede Doeluitkering Verkeer en vervoer gedecentraliseerd toegevoegd aan het provinciefonds. Een deel van deze middelen, € 46,81 miljoen, wordt in de reserve OV gestort voor de exploitatie van Openbaar vervoer.
Op basis van het coalitieakkoord wordt voor Openbaar vervoer: EHOV-kit openbaar vervoerin de jaren 2015 - 2019 € 3,73 gestort.

Toelichting stand

Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 29,47 miljoen. De geraamde onttrekking in 2015 bedraagt € 6,76 miljoen en de geraamde storting in 2015 bedraagt € 5 miljoen, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op € 27,71 miljoen. In 2016 bedraagt de storting totaal € 50,99 miljoen en is een onttrekking geraamd van € 48,81 miljoen.

Besluitvorming

Geen.

Bestedingsplan

PS hebben op 16 juli 2012 het uitvoeringsprogramma 2012-2015 bij Visie Openbaar Vervoer 2020 vastgesteld.

Algemeen

Geen.

8

Reserve Infrastructuur

Functie van de reserve

Budgetgerichte reserve voor de kosten voortkomend uit de programma ’s voor infra structuur en mobiliteit zoals kleine infrastructuur, gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid, mobiliteitsmanagement en beter benutten.

Doel

De reserve heeft als doel om de bereikbaarheid van en verkeersveiligheid in de provincie te behouden en te vergroten door het uitvoeren van o.a.:

- infrastructurele projecten voor de verbetering van
gemeentelijke of provinciale infrastructuur;
- projecten om verkeersveilig gedrag te stimuleren;
- projecten om ketenmobiliteit te bevorderen;
- projecten om bestaande infrastructuur beter te
benutten.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Tot 2023. De Reserve Infra wordt met de uitvoering van de nota reserves en voorzieningen voor het eerst geëvalueerd  in 2018.

Toelichting (nieuwe) stortingen

Vanaf 2016 is de Brede Doel Uitkering verkeer en vervoer (BDU) omgezet naar een gedecentraliseerde provinciefondsuitkering. De bedoeling is deze reserve vanaf 2016 ook daarvoor in te zetten en de middelen van voorheen BDU daarin onder te brengen.
De storting hiervoor bedraagt € 15,5 miljoen in 2016.
Op basis van het coalitieakkoord wordt voor Investeren in infrastructuur: Verbeteren mobiliteit regio Noord-Holland-Zuidin de jaren 2015 - 2019 € 28,2 gestort en wordt voor Investeren infrastructuur:  PMI/PMO structureel in de jaren 2015 - 2019 € 16,3 miljoen gestort.

Toelichting stand

Geen.

Besluitvorming

De uitgaven uit deze reserve (kasramingen) worden via de begroting en begrotingswijzigingen aan PS voorgelegd.
Voorts wordt voorgesteld om vrijgevallen middelen uit subsidieverleningen aan projecten die geen doorgang vinden terug te laten vloeien in de reserve.

Bestedingsplan

Nog niet beschikbaar.

Algemeen

Geen.

9

Reserve Zelfvoorzienende Zoetwaterberging

Functie van de reserve

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

In aansluiting op de generieke maatregelen van de Deltacommissie wordt een kleinschalige pilot zelfvoorzienende zoetwaterberging uitgevoerd.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Programma

3 Water

Looptijd

Vanaf: 26 september 2011
Eindigt op: 31 december 2015

Toelichting (nieuwe) stortingen

Geen.

Toelichting stand

Geen.

Besluitvorming

Zomernota 2014

Bestedingsplan

Geen.

Algemeen

Geen.

10

Reserve Stedelijke Vernieuwing

Functie van de reserve:

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De regeling Stedelijke Vernieuwing heeft als doel het stimuleren van de stedelijke vernieuwing in steden en dorpen in de provincie door o.a. het beschikbaar stellen van financiële middelen. Het gaat hierbij om het inzetten van provinciale middelen.

Instellingsbesluit

ISV-1 tijdvak 2000 t/m 2004 Verordening Stedelijke Vernieuwing Noord-Holland 2000, vastgesteld door PS op 19 juni 2000, nummer 24 en ISV-2 tijdvak 2005 t/m 2009 Verordening Stedelijke Vernieuwing.
ISV-3 tijdvak 2010 t/m 2014 Verordening stedelijke vernieuwing 2011, vastgesteld door PS op 15 november 2010, punt 8 bij voordracht 74.

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Vanaf: 19 juni 2000
Eindigt op: 31 december 2015

Toelichting (nieuwe) stortingen

Geen.

Toelichting stand

Geen.

Besluitvorming

Geen.

Bestedingsplan

Geen.

Algemeen

Rijksdoeluitkering Stedelijke vernieuwing, ISV3 tijdvak 2010-2014, is per 1 januari 2011 gedecentraliseerd en toegevoegd aan het provinciefonds. Dit is aangekondigd in de meicirculaire 2010 en komt voort uit het coalitieakkoord van Balkenende IV (Kamerstukken II 2006/07, 30 891, nr. 4).
De beschikkingen aan de programmagemeenten zijn in 2010 meerjarig verleend over de periode 2010-2014 en bevoorschot in vijf termijnen. Vanaf het jaar 2015 worden de beschikkingen over de hele periode verantwoord, vastgesteld en afgerekend.

11

Reserve Tijdelijk Beheer Gronden

Functie van de reserve:

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het op peil houden van de kwaliteit van het tijdelijk grondareaal Crailo (gebouwen, terreinen en gronden) in provinciaal beheer: uitvoeren van beheer, onderhoud en sloop. En wettelijk verplichte sanering uitvoeren van BBL gronden.

Instellingsbesluit

Zomernota 2012, vastgesteld door PS op 24 september 2012, punt 9 bij voordracht 67.

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Vanaf: 24 september 2012
Eindigt op: 31 december 2016

Toelichting (nieuwe) stortingen

Er zijn geen stortingen geraamd.

Toelichting stand

Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 1,86 miljoen en de geraamde onttrekking in 2015 bedraagt € 550.000, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op € 1,31 miljoen. In 2016 is een onttrekking geraamd van € 628.000.

Besluitvorming

Geen.

Bestedingsplan

Binnen de bestemmingsreserve worden de middelen voor de uitvoering van beheer en onderhoud aan het tijdelijk grondareaal Crailo en sanering BBL gronden gereserveerd. Jaarlijks worden op basis van de geplande werkzaamheden de benodigde middelen onttrokken.

Algemeen

Geen.

12

Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

Functie van de reserve

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Via de bestemmingsreserve kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder wordt uitvoering gegeven aan de provinciale verplichtingen in de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) Bloemendalerpolder. Primair doel van de bestemmingsreserve is het realiseren van een extra kwaliteitsimpuls in het plangebied Bloemendalerpolder voor zowel het groen-blauw als de openbare ruimte. Vanuit de reserve zullen investeringen worden gefinancierd die zorgen voor een hoger kwaliteitsniveau van deze onderdelen van de gebiedsontwikkeling. Daarnaast dient de reserve om op termijn conform de afspraak in de SUOK de provinciale vergoeding van de grondinbreng door de gemeente Weesp (max. €440.000) uit te keren.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Vanaf: 23 september 2013
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting (nieuwe) stortingen

In 2015 is geen storting geraamd.
In 2016 is een storting van € 1 miljoen geraamd.
De laatste storting vindt plaats in 2017 ad € 500.000.

Toelichting stand

Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 3,89 miljoen en de geraamde onttrekking in 2015 bedraagt € 55.000, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op € 3,84 miljoen. In 2016 zijn geen onttrekkingen geraamd en de storting bedraagt in 2016 € 1,0 miljoen.

Besluitvorming

Geen.

Bestedingsplan

In het kader van de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) Bloemendalerpolder zullen projectvoorstellen worden ingediend.

Algemeen

Start bestedingen vanaf 2014 tot maximaal 2025.

13

Reserve Europese Projecten Landbouwsubsidies

Functie van de reserve

Budgetgerichte reserve

Doel

Cofinanciering en uitvoeringskosten Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO-POP3) en Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).
De programma’s POP3 en EFMZV zijn gereed. Naast dat de middelen uit de reserve worden ingezet voor realiseren van provinciaal beleid voor met name landbouw en visserij, zijn ze ook bestemd voor de uitvoeringskosten van RVO die de functie vervult van beheersautoriteit en  betaalorgaan om de Europese bijdrage aan de subsidie EU-conform uit te voeren.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Programma

5 Ruimte

Looptijd

De looptijd van de reserve loopt t/m 2023.

Toelichting (nieuwe) stortingen

De storting bedraagt € 9,8 miljoen.
In Kaderbrief 2015 is besloten om dit bedrag beschikbaar te stellen t.l.v. beschikbare restant van het rekeningresultaat 2013

Toelichting stand

Geen.

Besluitvorming

GS doen via een bestedingsplan voorstellen aan PS voor uitgaven ten laste van deze reserve.

Bestedingsplan

Nog niet beschikbaar.

Algemeen

Geen.

14

Reserve Cofinanciering Waddenzee

Functie van de reserve

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Provinciale cofinanciering van projecten in het kader van de Waddenzee en de decentralisatie van het Waddenfonds.  

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Programma

6 Groen

Looptijd

Vanaf: 26 september 2011
Eindigt op: 31 december 2015

Toelichting (nieuwe) stortingen

Op basis van het coalitieakkoord wordt voor Waddengebied: Cofinanciering Waddenfonds in de jaren 2015 - 2019 € 4 miljoen gestort.

Toelichting stand

Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 1,8 miljoen, de geraamde onttrekking en storting in 2015 bedragen respectievelijk € 1,8 miljoen en € 1,5 miljoen, hetgeen de stand per 31-12-2015 op € 1,5 miljoen brengt.
Onttrekkingen vinden plaats op basis van de Uitvoeringsregeling cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland.

Besluitvorming

Geen.

Bestedingsplan

De subsidieregeling Cofinanciering Waddenfonds.

Algemeen

Deze regeling komt voort uit het coalitieakkoord. Voor deze cofinanciering zijn wij volgend op de projecten die van het Waddenfonds een subsidie krijgen.

15

Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

Functie van de reserve

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Bij de Laatste begrotingswijziging 2010 is besloten om de bestemmingsreserve ‘Herstructurering Bedrijventerreinen’ opnieuw in te stellen. Dit in verband met het convenant bedrijventerreinen 2010 – 2020 en de decentralisatie hiervoor van de zogenaamde
TOPPER-middelen. Het Rijk heeft de middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het Provinciaal Herstructureringsprogramma.

Instellingsbesluit

Laatste Begrotingswijziging 2010, vastgesteld door PS op 13 december 2010, punt 8d bij voordracht 80.

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Vanaf: 13 december 2010
Eindigt op: 31 december 2017

Toelichting (nieuwe) stortingen

Op basis van het coalitieakkoord wordt voor Bedrijven en kantoren: Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB) in de jaren 2015 - 2019 € 10,5 gestort.

Toelichting stand

Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 8,2 miljoen, de geraamde onttrekking en storting in 2015 bedragen respectievelijk € 1,0 miljoen en € 100.000, hetgeen de stand per 31-12-2015 op € 7,3 miljoen brengt.
Onttrekkingen vinden plaats op basis van de Uitvoeringsregelingen HIRB.

Besluitvorming

Op 11 februari 2014 is het Provinciaal Herstructureringsprogramma 2014-2017 vastgesteld door GS.

Bestedingsplan

In het Provinciaal Herstructureringsprogramma 2014-2017 is een prioriteitenlijst opgenomen.

Algemeen

Geen.

16

Reserve Water als Economische Drager

Functie van de reserve

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het programma “Water als Economische Drager” heeft als doel de economische kansen van het Noord-Hollandse water optimaal te benutten. Waterrecreatie en watergebonden bedrijvigheid staan daarbij centraal.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Vanaf: 26 september 2011
Eindigt op: 31 december 2019

Toelichting (nieuwe) stortingen

Op basis van het coalitieakkoord wordt voor Water als Economische Drager (WED) (incl. vervoer over water, eigen projecten) in de jaren 2015 - 2019 € 4 miljoen gestort.

Toelichting stand

Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 2,1 miljoen, de geraamde onttrekking in 2015 bedraagt € 2,1 miljoen. Er zijn geen stortingen in 2015 hetgeen de stand per 31-12-2015 op € 0 brengt.

Besluitvorming

Geen.

Bestedingsplan

Actieprogramma Watertoerisme en waterrecreatie 2013 – 2015 inclusief de Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, watertoerisme en waterrecreatie Noord-Holland 2013.

Algemeen

Geen.

17

Reserve Groen

Functie van de reserve

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het realiseren van het in het hoofdstuk ‘Beschermen’ vastgelegde beleid van de Agenda Groen (vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 11 maart 2013) met betrekking tot Natura2000-gebieden, de ecologische hoofdstructuur inclusief ecologische verbindingen en ontsnipperings-maatregelen, de afronding van projecten voor Recreatie om de Stad (RodS) en recreatieve routes. De uitvoering wordt geprogrammeerd in het jaarlijks door GS vast te stellen en zonodig te actualiseren Programma Groen. De Reserve Groen is niet bedoeld voor het financieren van het beheer van groengebieden.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.

Programma

6 Groen

Looptijd

Vanaf: 23 september 2013
Eindigt op: 31 december 2025

Toelichting (nieuwe) stortingen

Er is een jaarlijkse storting uit de provinciale middelen (Kaderbrieven 2013, 2014), op basis van het Coalitieakkoord Ruimte voor groei wordt deze storting vanaf 2016 op € 0 gezet.
Vanuit de bijdrage van het Rijk ten behoeve van Natuur (conform afspraken in het Natuurakkoord (2011) en het Natuurpact (2013), meicirculaire 2015) wordt een deel hiervan in de reserve Groen gestort.
Vanuit de verkoop van de aan ons overgedragen BBL- en PASO-gronden wordt het gerealiseerde resultaat op de boekwaarden (winst/verlies) jaarlijks gestort dan wel onttrokken aan de reserve Groen.

Toelichting verloop

Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 49,4 miljoen, de geraamde onttrekking en storting in 2015 bedragen respectievelijk € 29,8 miljoen en € 20,8 miljoen, hetgeen de stand per 31-12-2015 op € 40,4 miljoen brengt.
In 2016 is een onttrekking geraamd van € 38,1 miljoen en een storting van € 21,8 miljoen.
De onttrekkingen worden geprogrammeerd in het Meerjarenprogramma Groen 2016-2020.
In het verloop van de reserve kunnen aanzienlijke fluctuaties optreden als gevolg van diverse onzekerheden. Deze onzekerheden betreffen met name aan- en verkopen van gronden (prijsfluctuaties in de grondmarkt en het vertrekpunt van vrijwilligheid bij verwerving) en de exacte financiële omvang en tranches van subsidiëring van de maatregelenpakketten in Natura2000-gebieden.

Besluitvorming

Het Meerjarenprogramma Groen 2016-2020 zal in november 2015 in PS worden vastgesteld.

Bestedingsplan

Agenda Groen en het Meerjarenprogramma Groen 2016-2020.

Algemeen

Geen.

18

Reserve Werkgelegenheid en Economie

Functie van de reserve

Bestemmingsreserve ingesteld naar aanleiding van amendement 2-2 bij de begroting 2014 voor het “Fonds Economie en werkgelegenheid”

Doel

Bevorderen van de werkgelegenheid en economie conform amendement 2-2 begroting 2014.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2014, vastgesteld door PS op 10 maart 2014, agendapunt 8 bij voordracht 18.

Programma

De uitgaven in 2015 verlopen via Ruimte en Groen. Voor 2016 zijn geen uitgaven geraamd.

Looptijd

Vanaf: 10 maart 2014
Eindigt op: tot en met 2019

Toelichting (nieuwe) stortingen

Op basis van het coalitieakkoord wordt voor Duurzaam Innovatiefonds in de jaren 2015 - 2019 € 10 miljoen gestort.
Op basis van het coalitieakkoord wordt voor MKB innovatiefonds in de jaren 2015 - 2019 € 8 miljoen gestort.

Toelichting stand

De kasstand per 31-12-2014 is € 212.000. De geraamde storting voor 2015 is € 8.526.000. De geraamde onttrekking voor 2015 is € 8.738.000.  De geraamde eindstand voor 31-12-2015 is daarom € 0.

Besluitvorming

Reserve is bij de Eerste begrotingswijziging 2014 op 10 maart 2014 door PS ingesteld.

Bestedingsplan

Geen.

Algemeen

Geen.

19

Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

Functie van de reserve

Bestemmingsreserve voor de 2e tranche investeringen in de leefomgeving Schiphol.

Doel

Aan de Alderstafel van 17 september 2013 hebben de partijen Schiphol, Rijk en Provincie, zich uitgesproken om conform de afspraken uit het akkoord van 2008, elk € 10 miljoen beschikbaar stellen voor de 2e tranche investeringen in de leefomgeving.

Instellingsbesluit

Eerste begrotingswijziging 2014, vastgesteld door PS op 16 januari 2014, punt 4.3 bij voordracht.

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Vanaf: 16 januari 2014
Eindigt op: tot en met 2023 (10 jaar)

Toelichting (nieuwe) stortingen

Er zijn geen stortingen geraamd.

Toelichting stand

Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 10 miljoen. Er zijn geen onttrekkingen geraamd.

Besluitvorming

Gedurende de looptijd blijft het bedrag beschikbaar voor de afspraken die in het kader van de Alderstafel worden gemaakt, bijvoorbeeld uitvoerings-programma’s.

Bestedingsplan

Geen.

Algemeen

Geen.

20

Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens Noord-Holland

Functie van de reserve

Budgetgerichte reserve

Doel

De versnelling van de verduurzaming van de zeehavens in Noord-Holland. De investeringsimpuls richt zich op drie thema’s:
- Luchtkwaliteit verbeteren
- Intensiveren ruimtegebruik
- Circulaire economie stimuleren

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Programma

Programma 8. Financiën. De uitvoering valt onder programma 4. Milieu en 5. Ruimte

Looptijd

De looptijd van de reserve is 5 jaar.

Toelichting (nieuwe) stortingen

De storting bedraagt € 4,74 miljoen.
Deze € 4,74 miljoen betreft het bedrag waarmee de bijdrage van de provincie Noord-Holland aan de nieuwe Zeesluis lager uitviel dan begroot. Dit bedrag is bij de besluitvorming over het provinciaal inpassingsplan Zeetoegang IJmond (22 september, PS) geoormerkt toegevoegd aan de algemene reserve. PS hebben ingestemd met het voorstel de € 4,74 mln. op te nemen (eenmalige storting) in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve 'Investeringsimpuls verduurzaming zeehavens Noord-Holland' (budgetgerichte reserve). Looptijd 5 jaar. Er bestaat de mogelijkheid dat de provinciale bijdrage aan de Zeesluis nog lager uitvalt waardoor er mogelijk indien nodig extra middelen bijkomen. Aangezien te (co-)financieren projecten/maatregelen nog moeten worden geïdentificeerd is op dit moment het kasritme van de investeringen niet te bepalen.

Toelichting stand

Geen.

Besluitvorming

GS stellen een bestedingsplan vast en informeren PS hierover.

Bestedingsplan

Nog niet beschikbaar.

Algemeen

Geen.

21

Reserve UNA

Functie van de reserve

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang.

Instellingsbesluit

Op 19 april 2004 hebben Provinciale Staten op grond van de nieuwe verordening Financieel beheer 2004 (voordracht 25) besloten het UNA-Compartiment los te koppelen van FINH en het onderdeel als bestemmingsreserve UNA deel te laten uitmaken van de algemene reserve.

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 19 april 2004
Eindigt op: 31 december 2016

Toelichting (nieuwe) stortingen

Er zijn geen stortingen.

Toelichting stand

Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 2.211.000 en de geraamde onttrekking in 2015 bedraagt € 735.000, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op € 1.476.000. In 2016 is een onttrekking geraamd van € 416.000.

Besluitvorming

Geen.

Bestedingsplan

Projecten worden via separate besluiten met onderliggend uitvoeringsplan aan PS voorgelegd.

Algemeen

Geen.

22

Reserve EXIN-H

Functie van de reserve

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang specifiek op het terrein van wegen, openbaar vervoer, zorg en welzijn, jeugdzorg, duurzame energie, sociaal-culturele infrastructuur.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2006

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 12 december 2005
Eindigt op: 31 december 2020

Toelichting (nieuwe) stortingen

Er zijn geen stortingen

Toelichting stand

Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 117.728.000 en de geraamde onttrekking in 2015 en stortingen bedragen respectievelijk € 10.867.000 en € 378.000, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op €107.239.000. In 2016 is een onttrekking geraamd van € 4.786.000.

Besluitvorming

Geen.

Bestedingsplan

Projecten worden via separate besluiten met onderliggend uitvoeringsplan aan PS voorgelegd.

Algemeen

Geen.

23

Reserve TWIN-H

Functie van de reserve

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang specifiek op het terrein van bereikbaarheid, mobiliteit, verduurzaming, groen en sociaal-culturele infrastructuur.

Instellingsbesluit

Provinciale Staten hebben op 10 november 2008 bij voordracht 77 “2e investeringsimpuls TWIN-H: bouwen aan de toekomst van Noord-Holland” ingestemd met de instelling van de bestemmingsreserve Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland (TWIN-H).

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 10 november 2008
Eindigt op: 31 december 2020

Toelichting (nieuwe) stortingen

Er zijn geen stortingen

Toelichting stand

Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 300.074.000 en de geraamde onttrekking en storting in 2015 bedragen respectievelijk € 25.164.000 en € 400.000, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op € 275.310.000. In 2016 is een onttrekking geraamd van € 30.756.000.

Besluitvorming

Geen.

Bestedingsplan

Projecten worden via separate besluiten met onderliggend uitvoeringsplan aan PS voorgelegd.

Algemeen

Geen.

24

Reserve Actieprogramma 2010

Functie van de reserve

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het realiseren van de door PS aangewezen projecten (zoals Provinciale Woonvisie 2010-2020, Artis en HIRB Light) waarvoor de middelen in de bestemmingsreserve zijn ondergebracht.

Instellingsbesluit

Zomernota 2010, vastgesteld door PS op 27 september 2010, punt 14 bij voordracht 50.

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 27 september 2010
Eindigt op: 31 december 2021

Toelichting (nieuwe) stortingen

Op basis van het coalitieakkoord wordt voor Energiebesparing: Verduurzaming van bestaande woningvoorraad in de jaren 2015 - 2019 € 10,2 miljoen gestort.

Toelichting stand

Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 30.278.000 en de geraamde onttrekking en storting in 2015 bedragen respectievelijk € 6.304.000 en € 4.873.000, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op € 28.847.000. In 2016 is een onttrekking geraamd van € € 1.135.000.

Besluitvorming

Geen.

Bestedingsplan

Projecten worden via separate besluiten met onderliggend uitvoeringsplan aan PS voorgelegd.

Algemeen

Geen.

25

Reserve ILG

Functie van de reserve

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel afwikkeling van verplichtingen die zijn aangegaan in het kader van de rijksdoelen ILG en provinciale doelen ILG (PMJP-A), voor zover deze niet vallen binnen de reikwijdte van de Agenda Groen.

Instellingsbesluit

Begroting 2007 d.d. 13 november 2006

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 13 november 2006
Eindigt op: 31 december 2017

Toelichting (nieuwe) stortingen

Geen.

Toelichting stand

Indien alle in 2015 voorgenomen bestedingen daadwerkelijk plaatsvinden, bedraagt de stand per 1 januari 2016 € 7,5 miljoen. Dit bedrag is bestemd voor de dekking van uitgaven op lopende verplichtingen.

Besluitvorming

Geen.

Bestedingsplan

Geen.

Algemeen

De reserve zal worden beëindigd als de lopende verplichtingen in de huidige reserve, zijn afgewikkeld. Er worden geen nieuwe verplichtingen aangegaan ten laste van deze reserve en er worden geen nieuwe middelen in de reserve gestort.
Alle middelen die nog niet verplicht waren zijn overgeheveld naar de Reserve Groen. Ook alle verplichte/geclaimde middelen die door hun aard passen onder de doelstellingen van de Reserve Groen, zijn daar naar overgeheveld. Dit met als doel de Reserve ILG zo spoedig als mogelijk op te kunnen heffen.

26

Reserve Huisvesting

Functie van de reserve

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve is bestemd voor het dekken van de kapitaalslasten die volgen uit de recente investeringen in de huisvesting van de provincie.

Instellingsbesluit

Lentenota 2009, vastgesteld door PS op 22 juni 2009, punt 10

Programma

8 Financiën (Programma overkoepelende reserves)

Looptijd

Vanaf: 22 juni 2009
Eindigt op: 2038

Toelichting (nieuwe) stortingen

Geen.

Toelichting stand

Conform Statenvoordracht 67 ‘Kredietaanvraag provinciale huisvesting’ van 9 november 2009 worden de kapitaalslasten van het Houtplein geëgaliseerd.

Besluitvorming

Voordracht 54 nov. ‘14 eindverantwoording Een nieuw Huis.
Voordracht 62 nov. ‘13 beëindiging van de projecten ‘gebouw Houtplein’ en ‘tijdelijke huisvesting’. Deze projecten behoorden tot het programma ‘Een nieuw huis’.

Bestedingsplan

Kapitaalslasten gebouw Houtplein. De omvang van de reserve is voldoende om de kapitaalslasten gedurende de gehele afschrijvingstermijn te dekken.

Algemeen

Geen.

27

Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds)

Functie van de reserve

Egalisatiereserve

Doel

a. verstrekken van onderhouds- en restauratiesubsidies ten behoeve van provinciale monumenten;
b. het uitkeren van maal- en draaipremies voor molens in Noord-Holland;
c. Het financieel ondersteunen van faciliterende activiteiten door overkoepelende organen op het gebied van de zorg voor roerende monumenten.

Instellingsbesluit

Instellingsbesluit van het fonds stamt van voor 1989. Aanverwante besluiten: Uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011, PB 2011, nr. 159; Uitvoeringsregeling restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2011, PB 2011, nr. 159, Uitvoeringsregeling Molens Noord-Holland 2015.

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: Voor 1989
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting (nieuwe) stortingen

De jaarlijkse storting bedraagt € 5,5 miljoen.
Op grond van het coalitieakkoord wordt in 2015 € 1,8 miljoen, in 2016 € 794.000, in 2017 € 681.000, in 2018 72.000 en in 2019 651.000 gestort voor (de oprichting) het fonds impuls waardevolle herbestemming cultureel erfgoed.

Toelichting stand

Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 1,38 miljoen. De geraamde onttrekking in 2015 bedraagt € 6,77 miljoen en de geraamde storting in 2015 bedraagt € 7,31 miljoen, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op € 1,92 miljoen. In 2016 bedraagt de storting totaal € 6,30 miljoen en is een onttrekking geraamd van € 5,51 miljoen.

Besluitvorming

Geen.

Bestedingsplan

Geen.

Algemeen

Geen.

28

Reserve Vervanging ICT-apparatuur

Functie van de reserve

Egalisatiereserve

Doel

Uit de reserve worden de kosten van vervanging van ICT-apparatuur betaald.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2012, vastgesteld door PS op 5 maart 2012, punt 8a bij voordracht 16.

Programma

8 Financiën (Programma overkoepelende reserves)

Looptijd

Vanaf: 2012
Eindigt op: geen einddatum

Toelichting (nieuwe) stortingen

De reguliere storting van € 550.000 wordt v.a. 2016 structureel verruimd naar €887.000 (€337.000 extra p.j.) omdat telecommunicatievoorzieningen ingaande 2015 ook uit deze reserve worden betaald. De storting is nodig om meerjarig te kunnen blijven investeren in ICT-apparatuur.

Toelichting stand

De stand is overeenkomstig het meerjarige bestedingsplan, dat voor ICT-apparatuur is gemaakt.

Besluitvorming

Binnen de bestemmingsreserve worden de middelen voor de genoemde uitgaven gereserveerd. Jaarlijks worden de uitgaven voor vervanging van ICT-apparatuur onttrokken aan de reserve.

Bestedingsplan

Het bestedingsplan bestaat uit vervangings-investeringen die zijn bepaald aan de hand van de economische levensduur van deze ICT-Hardware.

Algemeen

Geen.

29

Reserve Groene Uitweg

Functie van de reserve

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het uitvoeren van het programma De Groene Uitweg. Dit programma heeft tot doel om de landschappelijke kwaliteiten van de Vechtstreek te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het programma maakt onderdeel uit van het pakket van Groen Blauwe investeringen die zijn gekoppeld aan de uitvoering van het Stroomlijnalternatief Schiphol Amsterdam Almere (SAA).
Diverse projecten vallen onder de zes thema’s, zoals beschreven in de Noordvleugelbrief uit 2006. De thema’s zijn: Natuurboulevard / Waterberging Horstermeer / Recreatieve vaarverbindingen / Fietspaden en -bruggen / Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie / Behoud weidelandschap.
Het programma is vastgesteld door Gedeputeerde Staten, en wordt met regelmaat geactualiseerd.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.

Programma

6 Groen

Looptijd

Vanaf: 23 september 2013
Eindigt op: 2022

Toelichting (nieuwe) stortingen

In 2016 wordt een bedrag van € 1.017.000 aan stortingen verwacht. Dit bedrag wordt voor project Fietsbrug Nigtevecht gedeclareerd bij Provincie Utrecht.

Toelichting stand

De dekkingsmiddelen van dit programma zijn de Reserve Groene Uitweg en een balanspost met de ontvangen Rijksmiddelen (BDU). Naar verwachting zal deze reserve in 2016 worden uitgeput. Daarna wordt de balanspost als dekkingsmiddel ingezet.

Besluitvorming

Geen.

Bestedingsplan

Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg

Algemeen

Geen.

30

Reserve Organisatieverandering

Functie van de reserve

Budgetgerichte reserve voor de kosten voortkomend uit organisatieveranderingen.

Doel

De provincie is in ontwikkeling, die ontwikkeling wordt beschreven in de ‘Agenda voor de Toekomst’. Die Agenda schetst een regieorganisatie met een kleine, hoogwaardige en flexibele beleidskern. Uitvoerende taken plaatsen we op afstand en zelf blijven we alleen doen waar we bij uitstek goed in zijn.
Elke directie concretiseert deze langetermijnvisie op het concern in een eigen houtskoolschets waarin op hoofdlijnen staat wat er inhoudelijk en organisatorisch gaat veranderen.
De kosten voortvloeiend uit deze organisatieveranderingen zoals het begeleiden van de transitieprocessen, het bevorderen van de inzetbaarheid van medewerkers en van Vitaal Organiseren worden onder andere uit deze Reserve gedekt.

Instellingsbesluit

Zomernota 2014, vastgesteld door PS op 12 augustus 2014, punt 4 bij voordracht 63

Programma

8 Financiën (Programma overkoepelende reserves)

Looptijd

De Reserve Organisatieveranderingen wordt op 31 december 2017 geëvalueerd.

Toelichting (nieuwe) stortingen

Geen.

Toelichting stand

De stand is overeenkomstig het bestedingsplan dat aan deze reserve ten grondslag ligt.

Besluitvorming

De uitgaven uit deze reserve (kasramingen)  worden via de begroting en begrotingswijzigingen aan PS voorgelegd.

Bestedingsplan

Bestedingsplan Reserve Organisatieveranderingen, sector Personele Dienstverlening.

Algemeen

Geen.

31

Reserve Innovatieprojecten Solaroad

Functie van de reserve

Budgetgerichte reserve

Doel

Innovatieve projecten om de infrastructuur te verduurzamen zoals SolaRoad blijven ondersteunen.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

De Reserve Innovatieprojecten SolaRoad wordt op 31 december 2019 geëvalueerd.

Toelichting (nieuwe) stortingen

De storting bedraagt € 2.700.000.
Deze storting maakt onderdeel uit van het coalitie-akkoord Ruimte voor groei 2016-2019.

Toelichting stand

Op basis van het coalitieakkoord wordt voor SolaRoad  in de jaren 2015 - 2019 € 2,7 miljoen gestort.

Besluitvorming

GS stellen een bestedingsplan vast en informeren PS hierover.

Bestedingsplan

Nog niet beschikbaar.

Algemeen

Geen.

32

Reserve Waterrecreatie  

Functie van de reserve

Budgetgerichte reserve

Doel

De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van een visie op waterrecreatie en via cofinanciering middelen ter beschikking te stellen voor initiatieven die bijdragen aan de bevordering van waterrecreatie, rekening houdend met ruimtelijk beleid.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Programma

3 Water

Looptijd

Tot en met 2019.

Toelichting (nieuwe) stortingen

De storting bedraagt € 1,8 miljoen in 2015.
Deze storting is op grond van de vaststelling van het coalitieakkoord 2015-2019 Ruimte voor groei. In de komende jaren zullen nog aanvullende stortingen plaatsvinden op basis van dit coalitieakkoord tot een totaal van € 4 miljoen.

Toelichting stand

Geen.

Besluitvorming

GS stellen een bestedingsplan vast en informeren PS hierover.

Bestedingsplan

Nog niet beschikbaar.

Algemeen

Geen.

33

Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

Functie van de reserve

Budgetgerichte reserve

Doel

Reserve voor versterken van de rol van havencomplexen in de Noord-Hollandse economie.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Tot en met 2019.

Toelichting (nieuwe) stortingen

De storting bedraagt € 3,6 miljoen in 2015.
Deze storting is op grond van de vaststelling van het coalitieakkoord 2015-2019 Ruimte voor groei. In de komende jaren zullen nog aanvullende stortingen plaatsvinden op basis van dit coalitieakkoord tot een totaal van € 9,4 miljoen.

Toelichting stand

Geen.

Besluitvorming

GS stellen een bestedingsplan vast en informeren PS hierover.

Bestedingsplan

Nog niet beschikbaar.

Algemeen

Geen.