Langlopende leningen

5.4.1 Staat van verstrekte langlopende geldleningen en overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Oorspronkelijk bedrag geldlening (evt. maximum)

Datum & nummer besluit PS 0f GS

% rente

Restantbedrag per 01-01-2016

Te verstrekken leningen in 2016

Totaal van de rente in 2016

Aflossing in 2016

Restandschuld per 31-12-2016

Laatste jaar van aflossing

Leningen aan openbare lichamen

Gemeente Purmerend

        6.806.703

13-01-1997;6

4,00

       6.807.000

                  -   

                -   

                   -   

       6.807.000

2019

Gemeente Uithoorn

           940.000

GS 18-12-2012;90010

          940.000

                  -   

                -   

         940.000

                    -   

2017

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

           600.000

26-2-2013 nr 151300

1,00

          300.000

          4.500

         300.000

                    -   

2016

Leningen aan openbare lichamen

        8.346.703

       8.047.000

                  -   

          4.500

      1.240.000

       6.807.000

Leningen aan deelnemingen

0,00400

Polanenpark B.V.

      23.000.000

17-01-06,502

0,40

     16.262.000

           65.000

        31.000

    16.327.000

                    -   

2016

Ontwikkelingsbedr.NH Noord N.V.

           750.000

begroting 2007

          750.000

                  -   

                -   

                   -   

          750.000

2018

Zeehaven IJmuiden N.V.

           635.000

 2011-33454

4,10

          635.000

                  -   

        26.000

                   -   

          635.000

2021

RON N.V.

      13.606.700

PS17 feb 2003;22/27-11-2006;111

3,50

     11.086.000

                  -   

                -   

                   -   

     11.086.000

leningen aan deelnemingen

      37.991.700

     28.733.000

          65.000

        57.000

    16.327.000

     12.471.000

26.035,00

Overige langlopende leningen

0,040945

Stichting Pallas reactor

      40.000.000

1e wijz. 2010

1,50

       8.618.000

    14.847.000

      347.000

                   -   

     23.465.000

2018

Nationaal Restauratiefonds

        5.100.000

21-06-2011;27350

3,87

       5.100.000

                  -   

       5.100.000

2040

Stichting Streekrekening Texel

        1.500.000

21-06-2011;27350

2,80

       1.500.000

                  -   

       1.500.000

2042

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

           980.000

13-03-2012;6149

1,00

          900.000

         612.000

                -   

         612.000

          900.000

2021

St.Forteiland Pampus

             25.000

GS 339297-3339299

            25.000

            25.000

2017

overige langlopende leningen

      47.605.000

     16.143.000

   15.459.000

      347.000

         612.000

     30.990.000

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar en langer

BNG FIDO Optimaal Select Meewind

        2.500.000

9-12-2008;59991

       2.500.000

                  -   

                -   

                   -   

       2.500.000

2034

overige uitzettingen

        2.500.000

       2.500.000

                  -   

                -   

                   -   

       2.500.000

Totaal

      96.443.403

     55.423.000

   15.524.000

      408.500

    18.179.000

     52.768.000