Financiën

Doelenboom

Beleidsdoel 8.1

Algemene dekkingsmiddelen verzorgen

Operationele doelen

8.1.1 Algemene dekkingsmiddelen provincie

8.1.2 Programma overkoepelende reserves

Beleidsdoel 8.2

Overige subproducten

Operationele doelen

8.2.1 Overige subproducten