Investeringskredieten

5.4.2.1 Overzicht van het verloop van de investeringskredieten

 5.4.2 Overzicht van het verloop van de investeringskredieten

 begroting 2016

Omschrijving van de investeringsuitgaven

Besluit van pro-vinciale staten resp. begrotings-wijziging

Totaal krediet

Te besteden vanaf 2015

Vermoedelijke uitgaven 2015

Vermoedelijke uitgaven 2016

Nog te besteden in volgende jaren

 2. MATERIELE VASTE ACTIVA

 a. Investeringen met een economisch nut:

 Gronden en terreinen

 Krediet v. anticip. gronden en NIEGG-gronden

10-12-2001; 66

27.200.000

                                     -

                               -

 idem

25-06-2007;50

32.800.000

                                     -

                               -

 idem

NJN 2008

35.000.000

8.585.000

19.193.000

 idem, verlaging krediet

18-11-2013;64

        -13.000.000

 verkoop van gronden

            -6.332.000

         -4.419.000

 rentebijschrijving op NIEGG-gronden

             143.000

 subtotaal  

      82.000.000

              8.585.000

        -6.332.000

      -4.276.000

19.193.000

 Strategisch grondbeleid

 begroting 2007

15.000.000

5.599.000

0

0

5.599.000

 idem (BBL-gronden)

 18-11-2013;64

13.000.000

0

2.953.000

 verkoop van gronden

            -1.401.000

         -1.552.000

28.000.000

5.599.000

        -1.401.000

      -1.552.000

8.552.000

 Revolving Fund Grondruilingen

 14-2-2011;16

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

0

0

3.000.000

 Beheergrondbank Laag Holland

 14-2-2011;15

5.000.000

4.854.000

                    -5.000

               -56.000

4.915.000

5.000.000

4.854.000

               -5.000

          -56.000

              4.915.000

 subtotaal

0

0

0

0

0

 Bouw en inrichting van Archeologisch depot

 12-12-2011;85

11.189.200

1.838.000

1.838.000

0

                                     -

 rentebijschrijving

0

11.189.200

1.838.000

1.838.000

0

                           -

 b. Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut:

 Grond-/weg-/waterbouwkundige werken:

 Provinciale wegen en vaarwegen

 diverse

1.812.762.947

658.439.000

164.055.000

192.150.000

171.316.000

 bijdragen van derden

 diverse

  -1.183.725.754

              -263.116.000

          -52.840.000

       -79.358.000

 subtotaal

629.037.193

395.323.000

111.215.000

   112.792.000

171.316.000

Niet te activeren invest.projecten wegen/vaarw.

diverse

5.986.000

5.986.000

5.986.000

          3.623.000

0

Bijdragen van derden en afschrijvingen t.l.v. reserves

          -5.986.000

                  -5.986.000

            -5.986.000

         -3.623.000

0

0

0

                    -

0

 Vervangingsinvesteringen wegen (2012)

 7-11-2011;79

37.340.000

6.549.000

6.549.000

                                     -

 Vervangingsinvesteringen wegen (2013)

 19-11-2012;89

14.360.000

5.762.000

5.762.000

0

 Vervangingsinvesteringen wegen (2014)

 23-09-2013;53

9.900.000

9.900.000

2.248.000

7.652.000

0

 Vervangingsinvesteringen wegen (2015)

 26-08-2014;75

8.500.000

8.500.000

8.500.000

0

 Vervangingsinvesteringen wegen (2016)

 ntb

11.350.000

11.350.000

2.402.000

8.948.000

 idem, rentebijschrijving

                          -9.000

                           -9.000

 bijdragen van derden

4.000

4.000

 subtotaal

81.450.000

42.056.000

14.559.000

18.554.000

8.943.000

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2012)

 7-11-2011;79

14.870.000

3.651.000

3.651.000

0

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2013)

 19-11-2012;89

12.520.000

1.045.000

1.045.000

0

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2014)

 23-09-2013;53

16.800.000

16.800.000

3.836.000

12.964.000

0

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2015)

 26-08-2014;75

34.400.000

34.400.000

1.000

16.784.000

17.615.000

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2016)

 ntb

28.650.000

28.650.000

0

28.650.000

 idem, rentebijschrijving

                        -16.000

                        -16.000

 Bijdragen van derden

 subtotaal

107.240.000

84.530.000

8.533.000

29.748.000

46.249.000

  3. FINANCIELE VASTE ACTIVA

 a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:  

 Life Science Fonds Amsterdam

 16-03-2009;14

2.000.000

514.000

                 264.000

             250.000

0

 Participatiefonds deelnemingen Duurz. Energie

 1e wijz.2010

85.000.000

83.500.000

6.000.000

15.000

77.485.000

 subtotaal

87.000.000

84.014.000

6.264.000

265.000

77.485.000

e. bijdragen aan activa in eigendom van derden:

Diverse wegenprojecten

diverse

4.905.000

4.905.000

2.500.000

          2.405.000

0

Bijdragen van derden en afschrijvingen t.l.v. reserves

          -4.905.000

                  -4.905.000

            -2.500.000

         -2.405.000

 subtotaal

0

0

0

0

0

 Totaal

1.033.916.393

629.799.000

134.671.000

155.475.000

339.653.000

5.4.2.2 Specificatie kredieten PMO wegen en vaarwegen

VERVANGINGSINVESTERINGEN WEGEN

Kredieten 2011 t/m 2013:

Totaal beschikbaar 2011 t/m 2013

65.300.000,00

Totaal prognose 2011 t/m 2013

64.267.691,00

Ruimte krediet 2011 t/m 2013

1.032.309,00

Kredieten 2012:

omschrijving

krediet PMO

besteed tot april 2015

prognose 2015

N502b-01 GO 9,20-11,24 incl. N503

nvt*

                             2.951.343

N232b-01 GO km 23,33 - 25,4, en km 29,4 - 33,15

nvt*

                             5.214.111

N244b-01 GO km 12,3 - 20,3

nvt*

                             4.649.576

N248b-01 GO km 3,55-18,70

nvt*

                             5.002.020

N249a-01 GO km 0,00-12,6

nvt*

                             5.078.956

N517a-01 GO km 0,05-1,83

nvt*

                                703.818

N207a/b-02 vervangen duikers bijdrage PMI

nvt*

                                            -   

N235a-01 GO km 0,03-8,1 incl busbaan

nvt*

                             4.125.848

N240a-01 GO km 7,0-10,0

nvt*

                                            -   

N241b-02 vervanging kunstwerk bijdrage aan PMI

nvt*

                                200.000

N245b-01 GO km 29,3-35,9

nvt*

                                790.299

N417a-01 GO km 8,9-10,8

nvt*

                                449.115

N509a-01 GO km 2,0-7,3

nvt*

                             2.447.377

Totaal kredieten 2012

        37.340.000

                  31.612.463

 zie kredieten 2013**

Totale omvang vastgestelde kredieten 2012

            37.340.000

zie staat 5.4.2a

Kredieten 2013:

omschrijving

krediet PMO

besteed tot april 2015

prognose 2015

N520a-01 GO km 0,05-5,17

nvt*

1.792.948

N511a-01 GO km 0,05 - 2,50

nvt*

1.047.759

N201b-02 GO km 35,9-40,43

nvt*

11.700

N232c-01 overdracht aan Amstelveen

nvt*

650.105

N236a-01 vervanging verhardingen

nvt*

0

N241a-01 bijdrage PMI

nvt*

0

N248a-01 bijdrage PMI

nvt*

77.676

N512a-01

nvt*

1.220.979

N521a-01 GO km 0,00-2,43

nvt*

1.261.182

Totaal kredieten 2013

        14.360.000

6.062.349

11.999.099

Totale omvang vastgestelde kredieten 2012

14.360.000

zie staat 5.4.2a

Kredieten 2014:

omschrijving

Krediet PMO

besteed tot april 2015

prognose 2015

N206a-01 GO km 36,09-37,00

                   850.000

                                767.316

N239b-01 GO

               1.650.000

                                301.099

N244c-02 Bijdrage aan PMI

               6.000.000

                                729.000

N516a-02 vervangen KW 25b16

               1.400.000

                                            -   

Totaal kredieten 2014

          9.900.000

                    1.797.415

            2.456.057

Kredieten 2015:

omschrijving

 Krediet PMO

besteed tot april 2015

prognose 2015

N200a-02 vervangen verharding Zeeweg

               3.000.000

                                  50.668

N203c-04 vervangen km 54,8-60,48

               1.500.000

                                            -   

N302a-03 vervanging wegconstructie km 39,3 - 48,73

               4.000.000

                                            -   

Totaal kredieten 2015

          8.500.000

                         50.668

            4.610.109

Kredieten 2016:

omschrijving

 Krediet PMO

besteed tot april 2015

prognose 2016

N205b-03

                   500.000

                                            -   

                                  -   

N242Ld-01

                   350.000

                                            -   

                                  -   

N243a-03

               1.000.000

                                            -   

                                  -   

N302a-01

               2.000.000

                                            -   

                                  -   

N506a-02

               3.700.000

                                            -   

                                  -   

N507a-02

               3.800.000

                                            -   

                                  -   

Totaal kredieten 2016

        11.350.000

                                -   

                        -   

* In de jaren tot 2014 werd een totaalkrediet aangevraagd dat verder niet werd opgedeeld naar onderliggende projecten.

Vanaf 2014 worden kredieten per project aangevraagd waardoor tevens de besteding per project inzichtelijk wordt.

** De kredieten van 2011, 2012 en 2013 zijn als 1 krediet verstrekt. Hierdoor is het niet mogelijk om een besteding

per kalenderjaar te geven.

VERVANGINGSINVESTERINGEN VAARWEGEN

Totaal beschikbaar 2011 t/m 2013

             25.390.000

Totaal prognose 2011 t/m 2013

             25.553.018

Ruimte krediet 2011 t/m 2013

            -163.018

Kredieten 2014:

omschrijving

Krediet PMO

besteed tot april 2015

prognose 2015

N203 Brug Krommenie A-01 vervangen 19D03

€ 5.600.000

€ 100.300

N203 Brug Krommenie B-01 vervangen 19D04

€ 5.600.000

K20/10/09 Leeghwaterbrug A-02 vervanging

€ 5.600.000

€ 99.033

Totaal kredieten 2014

        16.800.000

                       199.333

      14.984.264

Kredieten 2015:

omschrijving

Krediet PMO

besteed tot april 2015

prognose 2015

K20N-c-01 NHK vervanging oevers Noord km 65,45-68,0

€ 5.800.000

€ 109.200

K4/5/6-c vervanging vwv 19

€ 4.500.000

€ 0

K2/K3 vervangingen vwv 15

€ 19.700.000

€ 0

K19w Cruquiusbrug A verv best. En aanbru

€ 4.400.000

€ 383.352

Totaal kredieten 2015

        34.400.000

                       492.552

      33.963.352

Kredieten 2016:

omschrijving

Krediet PMO

besteed tot april 2015

prognose 2016

K4/5/6c vaarwegvak 20

             14.250.000

0

K09 Beatrixbrug 19D19

               7.900.000

0

K17 Brug Ouderkerk

               6.500.000

0

Totaal kredieten 2016

        28.650.000

                                -   

      14.400.000

5.4.2.3 Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende land- en vaarwegen in 2015

 Nog beschikbaar in volgende jaren

 OMSCHRIJVING VAN HET KAPITAALWERK

 Besluit P.S.
 nummer
 begr.wijz.

 Totaal krediet
Investeringen

Bijdragen

 Nog
 te besteden
 vanaf 01-01-2015
 €

 Nog
 te ontvangen
 vanaf 01-01-2015
 €

Status

 WEGEN

 Westerlijke Randweg Beverwijk

20.0086

 18-11-2002; 86

500.000,00

                                           -   

                                           -   

Gaat in decharge 2015

 Uitvoeringskrediet

 23-06-2003; 57

22.200.000,00

                      2.830.551,45

                                           -   

 10-11-2008; 78

1.900.000,00

                      1.900.000,00

                                           -   

 14-12-2009;87

1.700.000,00

                      1.700.000,00

                                           -   

 Bijdragen derden

11.000.000,00

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Fietstunnel Kleine Houtweg

20.0228

 14-02-2009:87

2.200.000,00

                         382.720,18

                                           -   

Gaat in decharge 2015

 Verhoging krediet reconstructie Velsertraverse

22-6-2015

850.000,00

                                           -   

                                           -   

 N200-04

ntb

1.900.000,00

0,00

                      1.900.000,00

nieuw bij Begroting 2016

                                           -   

                                           -   

 N201 Corridor

20.0001

                                           -   

Lopend op schema

 Grondaankopen

 15-11-1999; 73 (pmi)

11.344.505,00

                           -   

                           -   

 Grondaankopen

 05-11-2001;75 (pmi)

15.900.000,00

                           -   

                           -   

  Inrichting en opstarten projectorganisatie N201

 05-11-2001;75 (pmi)

2.544.925,00

                           -   

                           -   

 Aanvullend krediet voorbereiding N201

 13-05-2002; 31 (pmi)

1.550.000,00

                           -   

                           -   

 Subtotaal N201 uit PMI (kapitaalslasten)

31.339.430,00

0,00

0,00

0,00

                                           -   

                                           -   

 Krediet bij Regio akkoord (UNA reserve)

 13-01-2003;7

81.500.000,00

                                           -   

                                           -   

 Krediet Realisatie Overeenkomst  (NCW 2005 EXINH)

31.300.000,00

                                           -   

                                           -   

 Krediet Realisatie besluit (NCW 1-1-2005)  

 25-10-2004; 72

424.800.000,00

                  38.276.204,66

                         797.001,00

 Krediet Realisatie Besluit herleid naar reële raming prijspijl 2011

 25-10-2004;72

46.299.913,00

 Subtotaal krediet N201 bij Realisatie Besluit

583.899.913,00

472.099.348,37

38.276.204,66

797.001,00

  Scopewijziging ongelijkvloerse kruising Zijdelweg

 10-11-2008; 78 (pmi)

20.000.000,00

12.667.000,00

                                           -   

                                           -   

 Scopwizjiging N201 Amstelpassage Aquaduct

 10-11-2008; 78 (pmi)

21.100.000,00

7.100.000,00

                                           -   

                                           -   

 Scopewijziging Verkeersveiligheid Legmeerdijk

 8-11-2005 (pmi 2005)

725.000,00

 Subtotaal scopewijzigingen N201 uit PMI

41.825.000,00

19.767.000,00

0,00

0,00

 Totaal krediet Programma N201+  

657.064.343,00

491.866.348,37

38.276.204,66

797.001,00

 Terug ontvangen kosten  

 Dekking van het krediet  

                                           -   

                                           -   

 Bijdrage PNH uit voorbereidingskredieten

31.339.430,00

                                           -   

                                           -   

 Bijdrage PNH uit FINH (UNA)

81.500.000,00

0,00

                                           -   

                                           -   

 Bijdrage PNH uit EXINH

31.300.000,00

0,00

                                           -   

                                           -   

 Bijdrage PNH in scopewijziging Zijdelweg

14.000.000,00

                                           -   

                                           -   

 Bijdrage PNH in  scopewijziging Aquaduct Amstelpassage

6.333.333,00

                                           -   

                                           -   

 Scopewijziging Verkeerveiligheid Legmeerdijk

725.000,00

                                           -   

                                           -   

 Totale bijdrage Provincie Noord-Holland

165.197.763,00

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Bijdragen derden

                                           -   

                                           -   

 Bijdrage BONRoute

31.772.191,00

                                           -   

                                           -   

 Bijdrage RIJK MIRT

177.606.000,00

                                           -   

                                           -   

 Bijdrage RIJK PPS faciliteit

900.000,00

                                           -   

                                           -   

 Bijdrage Stadsregio Amsterdam

116.011.339,37

                                           -   

                                           -   

 Bijdrage gemeenten

94.880.804,00

                                           -   

                                           -   

 Bijdrage uit het Infrastructuurfonds SADC

2.817.688,00

                                           -   

 Bijdrage gemeenten voor scopewijzigingen

26.762.932,00

                                           -   

                     7.060.000,00

 Bijdrage provincie Utrecht voor scopewijzigingen

2.000.000,00

                                           -   

                                           -   

 Bijdrage private partijen

15.300.000,00

                                           -   

                     4.329.472,00

 Rente over vooruitontvangen bijdragen

23.815.394,00

                                           -   

                                           -   

 Totale bijdragen van derden

491.866.348,37

                                           -   

 Overb naar vooruitontv. Bijdragen N201

                                           -   

                                           -   

 Overb van vooruitontv. Bijdragen N201

 Totaal  N201 incl terug te ontvangen kosten N201

0,00

0,00

38.276.204,66

12.186.473,00

                                           -   

                                           -   

 Trajectbenadering grootonderhoud N201a

                                           -   

                                           -   

 N201-29 Cruquiusbrug A (traj.benadering)

20.0239

 16-12-2013;78

4.200.000,00

                     4.200.000,00

                                           -   

 N523-01 traj.ben gr onderh N523a-N236

20.0240

 16-12-2013;78

13.800.000,00

                     13.099.918,13

                                           -   

 Bijdrage Stadsregio  

6.380.000,00

                                           -   

                     6.380.000,00

 Bijdrage gemeente Haarlemmermeer

170.000,00

                                           -   

                         170.000,00

                                           -   

                                           -   

 Westfriesiaweg

20.0223

                                           -   

                                           -   

Lopend op schema

 EXINH voorbereidingskrediet (2005-27515)

 2005-27515)

2.500.000,00

 PMI 2007 voordracht 38, voorbereiding MER

 2007;38

1.500.000,00

 PMI 2008 voordracht 40, voorbereiding PIP

 2008;40

2.500.000,00

 PMI 2008 voordracht 40, grondverwerving

 2008;40

5.000.000,00

 PMI 2009 voordracht 78; uitwerking voorl ontwerp (VO)

 2009;78

2.000.000,00

 PMI 2009 voordracht 34, onderzoek en communicatie

 2009;34

4.000.000,00

 PMI 2010 voordracht 35, uitwerking ontwerp naar VO+

 2010;35

1.100.000,00

 1e begrotingswijziging 2011 (voordracht 24)

 14-02-2011;24

81.400.000,00

 Subtotaal (EXINH)

100.000.000,00

 Kredietaanvraag N23 (2012)

 12-11-2012;88

321.770.000,00

 Kredietaanvraag N203 (2014)

 10-11-2014;78

2.150.000,00

                  298.061.759,01

 Subtotaal krediet N23

423.920.000,00

      298.061.759,01

 Bijdrage PNHjuit EXINH N23-Westfriesiaweg

 12-11-2012;88

100.000.000,00

                                           -   

 Stelpost infra/normkosten 2011 tm 2017

 12-11-2012;88

53.000.000,00

                  22.500.000,00

 Nog te besteden uit TWINH wegen

7.500.000,00

                                           -   

 TWINH projecten

20.500.000,00

                                           -   

 Reserve Westfriesiaweg

181.000.000,00

0,00

22.500.000,00

                                           -   

 Stelpost Infra B2012 (vrijval kap lst PMI)

 12-11-2012;88

12.500.000,00

                     7.500.000,00

 BDU middelen dekking N242 (vrijval)

 12-11-2012;88

25.560.000,00

                   12.780.000,00

 BDU herziening reservering PVVP vr jrn

 12-11-2012;88

2.500.000,00

                     2.500.000,00

 BDU uit rentetoevoeging (periode 2009-2001)

 12-11-2012;88

2.400.000,00

                     2.400.000,00

 Bestemmingsreserve EXINH compartiment weginfrastructuur

 10-11-2014;78

1.375.000,00

                      1.375.000,00

 Bijdrage Rijk

 12-11-2012;88

46.600.000,00

                  29.600.000,00

 Correctie gereserveerde middelen  N23

 Biijdragen gemeenten

 12-11-2012;88

82.550.000,00

                   24.517.550,85

 Bijdrage gemeente Koggenland

 12-11-2012;88

775.000,00

                        775.000,00

 Biijdrage HHRS Holl.Noorderkwartier

 12-11-2012;89

1.390.000,00

                      1.390.000,00

 Overb naar vooruit ontvangen bijdragen N23

                   21.720.379,80

 Subtotaal bijdragen derden

0,00

356.650.000,00

0,00

105.337.550,85

 Totaal N23 incl terug te ontvangen kosten N23

423.920.000,00

356.650.000,00

298.061.759,01

105.337.550,85

                                           -   

                                           -   

 N203 rec op/afrit N246-Lindenlaan

20.0212

 13-05-2014;53

7.600.000,00

                      6.769.954,19

                                           -   

 Bijdrage Gemeente Zaanstad  

310.000,00

                         310.000,00

 Bijdrage Stadsregio

2.976.000,00

                                           -   

                     2.976.000,00

                                           -   

                                           -   

 N203 deelproject Oostelijke aansluiting A9-N203

20.0249

 26-08-2014:78

75.000,00

                                           -   

                                           -   

 Bijdrage Beter Benutten

75.000,00

                           75.000,00

                                           -   

                                           -   

                           75.000,00

 Verdubb. N207 gedeelte A4-N205

                                           -   

                                           -   

Lopend, Niet op schema (afwijking financieel groter dan 250.000 of 10%) of resultaat wordt significant anders.

 Voorbereidingskrediet

20.0172

 10-11-2008; 78

1.000.000,00

                                           -   

                                           -   

 Aanvullend krediet

 22-06-2009;34

9.400.000,00

                                           -   

                                           -   

 Aanvullend krediet

 07-11-2011;78

44.150.000,00

                   30.681.969,33

                                           -   

krediet is met 10 mln afgeraamd

 Bijdrage gem.Haarlemmermeer

600.000,00

                                           -   

                        326.900,00

 Bijdrage Rijkswaterstaat

3.100.000,00

                                           -   

                          130.806,10

 Bijdrage provincie Zuid-Holland

350.000,00

                                           -   

                           79.028,00

 Bijdrage onderhoud

7.200.000,00

                                           -   

                     7.200.000,00

 Bijdrage Stadsregio

9.400.000,00

                                           -   

                      2.906.633,12

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Verbreding Bosrandbrug gemeente Aalsmeer

20.0209

 08-11-2010;66

4.500.000,00

                                           -   

                                           -   

gaat in decharge 2015

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 N235 doorstr./verk veiligheid N235/N247

20.0214

 22-05-2012;52

4.200.000,00

                                           -   

                                           -   

lopend op schema

 Extra krediet  

 12-11-2012;90

475.000,00

                                           -   

                                           -   

 Extra krediet  

 16-12-2013;78

825.000,00

                         185.954,73

                                           -   

 Bijdrage SRA; DGMo-bijdrage

4.231.975,00

                                           -   

                                           -   

 Bijdrage gemeente Waterland

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Amsterdam-Bussum

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Reconstructie Loosdrechtdreef - Noordereind

                                           -   

                                           -   

 (Wegvak naar RONA norm) Voorbereidingskrediet

20.0050

 21-06-2004;44

600.000,00

                                           -   

                                           -   

lopend op schema

 Aanvullend voorb.krediet

 22-06-2009;34

650.000,00

                                           -   

                                           -   

 Aanvullend voorb.krediet

 23-09-2013;52

1.550.000,00

                                           -   

                                           -   

 Krediet

 13-05-2014;53

3.800.000,00

                      3.444.381,99

                                           -   

 Bijdrage PMO en VIK (Geinbrug)

4.000.000,00

                                           -   

                     4.000.000,00

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 N236 dp4 duurzaam veilig & vv Vechtbrug

20.0232

                                           -   

                                           -   

lopend op schema

 Voorbereidingskrediet

 23-09-2013;52

500.000,00

                                           -   

                                           -   

 Krediet

 13-05-2014;53

14.900.000,00

                     14.781.244,61

                                           -   

 Bijdrage VIK (Vechtbrug)

11.700.000,00

                                           -   

                    11.700.000,00

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Faunapassage (ecol.verb.zone Naardermeer -

                                           -   

                                           -   

 Ankeveense Plassen), gemeente Wijdemeren

20.0122

 28-06-2010;35

16.600.000,00

                     4.458.488,26

                           -   

gaat in decharge 2015

 Bijdragen derden

7.415.000,00

                                           -   

                     3.558.476,40

 Bijdragen EXINH (incl BIRK Min.Vrom)

 26-06-2011;51

5.400.000,00

                                           -   

                         303.481,00

                                           -   

                                           -   

 Reconstructie N236, deel 2:

                                           -   

                                           -   

 Gein Zuid-Verlengde Rijnkade gem A'dam en Weesp

20.0236

 23-09-2013;52

650.000,00

                        563.828,45

                                           -   

lopend op schema

                                           -   

                                           -   

 N236-10 rec Verl Rijnkade- Wie

20.0237

 23-09-2013;52

3.000.000,00

                        647.578,76

                                           -   

lopend op schema

                                           -   

                                           -   

 Verhoging reconstructie N236, deel 6: Faunapassage

22-6-2015

1.500.000,00

 Herinrichting N239, ged Coppershorn-N240  gem Medemblik

                                           -   

                                           -   

 Krediet

20.0215

 23-09-2013;52

3.250.000,00

                      2.745.792,19

                                           -   

lopend op schema

 Bijdragen derden  

230.000,00

                                           -   

                        230.000,00

                                           -   

                                           -   

 N240 herinrichting Kon. Emmaweg

20.0152

 07-11-2011;78

10.000.000,00

                     3.849.879,54

                                           -   

gaat in decharge 2015

 Bijdrage gemeent Hollands Kroon

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 N240 krpt Droge Wijmersweg

                                           -   

                                           -   

 Krediet

20.0216

 23-09-2013;52

2.550.000,00

                       1.689.187,06

                                           -   

lopend op schema

 Bijdrage Hoogheemraadschap

50.000,00

                                           -   

                           50.000,00

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Herinrichting kruispunt N241-Langereis

20.0164

 14-12-2009;87

                   6.600.000,00

                     3.638.222,34

                                           -   

Lopend, Niet op schema (afwijking financieel groter dan 250.000 of 10%) of resultaat wordt significant anders.

 Bijdrage Hoogheemraadschap

                       500.000,00

                                           -   

                        500.000,00

                                           -   

                                           -   

 Herinrichting N241 gedeelte N242-N248  

                                           -   

                                           -   

 Voorbereidingskrediet

20.0200

 28-06-2010;35

                   4.000.000,00

                                           -   

                                           -   

Lopend op schema

 Krediet

 12-11-2012;87

                 49.000.000,00

                                           -   

                                           -   

 Aframing krediet  

 16-12-2013;78

                   5.000.000,00-

                                           -   

                                           -   

                 48.000.000,00

                   38.219.422,94

                                           -   

 BijdrageTWINH

                 20.000.000,00

                                           -   

                    10.418.930,59

 Bijdrage gemeente Schagen  

                      2.511.000,00

                                           -   

                       2.511.000,00

 Bijdrage gemeente Hollands Kroon

                       365.000,00

                                           -   

                        365.000,00

 Bijdrage HHRS Hollands Noorderkwartier

                         115.624,00

                                           -   

                          115.624,00

                                           -   

                                           -   

 Verhoging krediet herinrichting kruispunt N241-Langereis

22-6-2015

2.600.000,00

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Invoeger bezinestation gemeente Heerhugowaard (deelproject)

20.0079-0671/1674

 14-12-2009;87

200.000,00

                           83.298,78

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Aanleg fietstunnel (Tunnel Q)

                                           -   

                                           -   

 Aanpassen krediet  

20.0190

2.000.000,00

                        573.772,20

                                           -   

Gaat in decharge 2015

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Aanleg weefvak N242 thv Nollencircuit gemeente Heerhugowaard

20.0191

 14-12-2009;87

1.900.000,00

                            56.595,13

                                           -   

Gaat in decharge 2015

                                           -   

                                           -   

 Reconstructie Smuigelweg- Niedorper Verlaat

20.0006

 25-04-2006; 32

750.000,00

                                           -   

                                           -   

Gaat in decharge 2015

 Verhogen voorbereidingskrediet

 08-05-2007; 38

250.000,00

                                           -   

                                           -   

 Verhogen voorbereidingskrediet

 13-5-2008; 40

300.000,00

                                           -   

                                           -   

 Uitvoeringskrediet

 14-12-2009;87

29.200.000,00

                     7.774.480,03

                                           -   

 Bijdrage derden

                          -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Reconstructie N242, gedeelte N508-Westtangent  

                                           -   

                                           -   

 Voorbereidingskrediet

20.0187

 14-12-2009;87

1.000.000,00

                                           -   

                                           -   

Lopend, Niet op schema (afwijking financieel groter dan 250.000 of 10%) of resultaat wordt significant anders.

 Uitvoeringskrediet

 07-11-2011;78

14.300.000,00

                      2.699.638,71

                                           -   

 Bijdrage gem.Heerhugowaard

3.051.244,00

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Broekhornpolder, gemeente Heerhugowaard

20.0207

 28-06-2010;35

12.000.000,00

                      4.178.652,45

                                           -   

Lopend op schema

 Bijdrage derden

7.000.000,00

                                           -   

                     7.000.000,00

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 N242 rec Zuidtangent-N504

20.0213

                                           -   

                                           -   

Lopend op schema

 Krediet

 23-09-2013;52

2.900.000,00

                     2.602.732,59

                                           -   

 Bijdrage gemeente Heerhugowaard

150.000,00

                                           -   

                         150.000,00

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Alkmaar-Noordbeemster

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Herinrichting Noordervaart gem Schermer en Beemster

                                           -   

                                           -   

 Voorbereidingskrediet

20.0186

 28-06-2010;35

6.200.000,00

                     4.073.578,90

                                           -   

Lopend, Niet op schema (afwijking financieel groter dan 250.000 of 10%) of resultaat wordt significant anders.

 Bijdrage TWNH

2.000.000,00

                                           -   

                         157.995,44

                                           -   

                                           -   

 Alkmaar - Edam-Volendam

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 N244 Verdubbeling ged A7-N247

                                           -   

                                           -   

 Voorbereidingskrediet

20.0194

 12-11-2012;90

5.000.000,00

                                     0,00-

                                           -   

Lopend  op schema

 Krediet

 23-09-2013;52

4.700.000,00

                     3.022.467,28

                                           -   

 krediet  

 13-05-2014;53

32.800.000,00

                  32.800.000,00

                                           -   

 Bijdrage Rijk subsidie Beter Benutten

1.250.000,00

                                           -   

                            10.330,00

 Bijdrage Stadsregio

10.730.000,00

                                           -   

                   10.730.000,00

 Bijdrage gemeente Beemster

1.000.000,00

                                           -   

                      1.000.000,00

 Bijdrageg gemeente Purmerend

4.000.000,00

                                           -   

                     4.000.000,00

 Bijdrage gemeente Edam-Volendam

495.000,00

                                           -   

                        495.000,00

 Bijdrage Hoogheemraadschap Holl.Noorderkwartier

355.000,00

                                           -   

                        355.000,00

 Bijdrage uit TWIN-H tunnel Oosterweg

2.140.000,00

                                           -   

                      2.140.000,00

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Alkmaar - Schagen

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Reconstr krpt N245-Nauertogt gem.Langedijk

20.0199

 27-06-2011;51

4.300.000,00

                         961.652,89

                                           -   

Gaat in decharge 2015

 Bijdrage gem.Langedijk

3.300.000,00

                                           -   

                     3.300.000,00

                                           -   

                                           -   

 Westzaan-West Graftdijk

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Aanleg fietstunnel Kerkstraat gemeente Zaanstad

                                           -   

                                           -   

 Voorschotkrediet

20.0171

 28-06-2010;35

1.100.000,00

                                           -   

                                           -   

Gaat in decharge 2015

 Krediet

 08-11-2010;66

4.200.000,00

                                           -   

                                           -   

 Aanvullend krediet  

 23-09-2013;52

3.600.000,00

                          431.916,62

                          74.600,00-

 Bijdrage RHDHV; schadevergoeding

 Bijrdage BonRoute

2.500.000,00

                                           -   

                        636.246,26

                                           -   

                                           -   

 Reconstr. N247 Wagenweg en aanpassen   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Bereikbaarheid Waterland dp3: korte term.maatregelen N247

20.0242

 13-05-2014;53

300.000,00

                           232.211,21

                                           -   

Lopend op schema

 Bijdrage Stadsregio

285.000,00

                                           -   

                        285.000,00

                                           -   

                                           -   

 N247+N235 Bereikbaarh Waterland: langetermijnmaatregelen

20.0246

                                           -   

                                           -   

 Voorbereidingskrediet

 13-05-2014;53

2.500.000,00

                     2.268.232,78

                                           -   

 Bijdrage gemeente Purmerend

150.000,00

                                           -   

                         150.000,00

 Bijdrage Edam/Volendam & Waterland

80.000,00

                                           -   

                           80.000,00

 Bijdrage stadsdeel Amsterdam-Noord

80.000,00

                                           -   

                           80.000,00

 Bijdrage Stadsregio  

1.095.000,00

                                           -   

                      1.095.000,00

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Vervangen Stolperophaalbrug, gemeente Zijpe, Voorbereidngskrediet

20.0030

 26-06-2003; 57

420.000,00

                                           -   

                                           -   

Lopend op schema

 Verhoging voorbereidingskrediet

 10-11-2008; 78

580.000,00

                                           -   

                                           -   

 Krediet  

 28-06-2010;35

16.600.000,00

11.459.874,01

                                           -   

 Bijdrage RWS: vergoed VRI N248 afr N9

                                           -   

 Aanleg parallelweg N245-N249, gem. Zijpe en Schagen, voorber.kred.

20.0031

 26-06-2003; 57

300.000,00

                                           -   

                                           -   

 Verhoging krediet

 10-11-2008; 78

350.000,00

                                           -   

                                           -   

 Verhoging krediet

 23-09-2013;52

7.650.000,00

7.120.052,28

                                           -   

 Verhoging krediet

 13-05-2014;53

850.000,00

850.000,00

                                           -   

 Bijdrage Stiva: rest.notariskosten

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Verhogen doorgang spoorviaduct gem Schagen

20.0224

 22-05-2012;52

1.700.000,00

                                           -   

                                           -   

Gaat in decharge 2015

 Bijdrage Prorail

80.000,00

                                           -   

                                           -   

 Bijdrage gem Schagen

20.000,00

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 verhoging krediet Verhogen doorgang spoorviaduct N248

22-6-2014

11.000,00

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Herinrichting N417, gemeente Hilversum

                                           -   

                                           -   

 Herinrichting Utrechtseweg/rotonde Noodweg

20.0184

 22-06-2009;34

950.000,00

                               8.115,84

                                           -   

Lopend, Niet op schema (afwijking financieel groter dan 250.000 of 10%) of resultaat wordt significant anders.

                                           -   

                                           -   

 N417 Aanleg ecoduct (Zwaluwberg) te Hilversum

20.0150

 12-11-2012;90

5.200.000,00

                       1.890.025,91

                                           -   

Lopend op schema

 Bijdrage UNA

3.700.000,00

                                           -   

                         560.210,33

 Bijdrage TWINH

375.000,00

                                           -   

                        375.000,00

 Bijdrage gemeente Hilversum

300.000,00

                                           -   

                            67.318,00

 Bijdrage Goois Natuurreservaat

75.000,00

                                           -   

                           75.000,00

                                           -   

                                           -   

 Verhoging krediet Herinrichting N417, gemeente Hilversum  

22-6-2014

2.750.000,00

                                           -   

                                           -   

 Alkmaar-Schagen

                                           -   

                                           -   

 Aanleg parallelvoorziening Kanaaldijk Harenkaspel

20.0043

 14-11-2005; 74

410.000,00

                                           -   

                                           -   

 Krediet

 13-11-2006;98

2.090.000,00

                                           -   

                                           -   

 Verhoging krediet

 05-03-2012;21

900.000,00

                        442.355,52

                                           -   

 Bijdrage HHRS Hollands Noorderkwartier

                                           -   

                                           -   

 Bijdrage gemeente Harenkarspel

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Alkmaar - Heerhugowaard

                                           -   

                                           -   

 Herinrichting doodlopend gedeelte N508 gem HHwaard

20.0195

28-06-2010;35

125.000,00

                            54.751,00

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Oosterhuizerweg

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Reconstructie brug Oosthuizen

                                           -   

                                           -   

 Krediet

20.0076

 25-04-2006; 32

2.400.000,00

                      1.834.284,46

                                           -   

Lopend op schema

 Aanvullend krediet

 23-09-2013;52

800.000,00

                        800.000,00

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 N509 Noordbemster - Purmerenderweg herinr.

20.0165

 27-06-2011;51

3.450.000,00

                       1.273.788,61

                                           -   

Gaat in decharge 2015

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Bakkum - Alkmaar

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Reconstructie Alkmaar- Egmond

20.0061

 13-11-2006; 98

4.750.000,00

                                           -   

                                           -   

Gaat in decharge 2015

 Verhoging krediet

 22-05-2012;52

3.100.000,00

                      1.585.378,40

                                           -   

 Bijdrag onderhoudskosten

500.000,00

                                           -   

                                           -   

 Bijdragen OV

200.000,00

                                           -   

                                           -   

 Bijdrage gemeente Alkmaar; werkz N512

                                           -   

                                           -   

 Bijdrage derden

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Recontstructie krpt N512-Kalkovensweg gem Bergen

20.0185

 28-06-2010;35

625.000,00

                                           -   

                                           -   

 Voorschotkrediet

100.000,00

                             50.611,35

                                           -   

 Bijdrage gemeente Bergen

75.000,00

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

Gaat in decharge

 Voorbereidingskrediet Julianabrug, Zaanstad

20.0103

 18-11-2002; 86

40.000,00

                                           -   

                                           -   

 Vervang.Julianabrug Zaanstad, uitvoeringskred.

 08-05-2007; 38

19.800.000,00

                                           -   

                                           -   

 Verhoging krediet

 10-11-2008; 78

2.060.000,00

                                           -   

                                           -   

 Verhoging krediet

 14-12-2009;87

2.100.000,00

                        1.488.901,21

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Amstelveen - Amsterdam

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 N522 Herinrichting Bankrasweg/Amstelslag

20.0151

 14-12-2009;87

25.000,00

                                           -   

                                           -   

Lopend op schema

 Voorschot voorbereidingskrediet

100.000,00

                            15.734,05

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 N522 Bypass bus krtp Machineweg

20.0169

 10-11-2008;78

210.000,00

                                       0,91

                                           -   

Gaat in decharge 2015

                                           -   

                                           -   

 Reconstructie aansl N525 op-/afritten A1 en Vredelaan

                                           -   

                                           -   

 gemeente Laren

20.0167

 08-11-2010;66

5.100.000,00

                      3.548.818,66

                                           -   

Lopend op schema

 Bijdrage IBP

5.000.000,00

                                           -   

                     3.728.306,85

                                           -   

                                           -   

 Trajectbenadering groot onderhoud N526a

 ntb

500.000,00

                        500.000,00

Nieuw bij Begroting 2016

                                           -   

                                           -   

 Aanleg rechtsafstr krpt Rijksstrwg gem Blaricum

                                           -   

                                           -   

 Krediet

20.0222

 25-05-2012;52

500.000,00

0,00

                                           -   

Lopend op schema

 Aanvullend krediet

 23-09-2013;52

40.000,00

                            17.040,57

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Fietsoversteek bij de Trappenberg gem Huizen-Blaricum

20.0238

 23-09-2013;52

60.000,00

                           48.679,34

                                           -   

Gaat in decharge 2015

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Diversen

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Bouw fietsbrug Noordholl. Kanaal Geestmerambacht

                                           -   

                                           -   

 Voorbereidingskrediet

20.0064

 26-06-2003; 57

345.000,00

                                           -   

                                           -   

Lopend op schema

 Uitvoeringskrediet  

 08-05-2007; 38

6.605.000,00

                                           -   

                                           -   

 Aanvullend krediet

 10-11-2008; 78

1.100.000,00

                                           -   

                                           -   

 Aanvullend krediet

 27-06-2011;51

400.000,00

                                           -   

                                           -   

 Aanvullend krediet

 07-11-2011;78

400.000,00

                                           -   

                                           -   

 Aanvullend krediet

 23-09-2013;52

600.000,00

                         578.401,68

                                           -   

 Bijdrage gemeente Bergen fietspad

600.000,00

                                           -   

                                           -   

 Aanvullend krediet

22-6-2015

170.000,00

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Netwerkmanagement

05.0208

10-11-2008;78

15.000.000,00

                                           -   

                                           -   

Lopend, aanvullend krediet wordt voorzien

 Verlaging krediet

1-4-2014;44

-1.400.000,00

                                           -   

13.600.000,00

                      1.738.426,54

 aanvullend krediet Netwerkmanagement

22-6-2015

7.094.000,00

20.694.000,00

 Aanvullend krediet

23-09-2013;52

950.000,00

                        950.000,00

                                           -   

 Bijdrage Beter Benutten

                                           -   

                                           -   

 Bijdrage Gem Amsterdam (versneld bijschakelen)

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Netwerkbreed

1-4-2014;44

1.400.000,00

                      1.400.000,00

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Vaart in de Zaan

                                           -   

                                           -   

 Nieuwbouw Wilhelminasluis

                                           -   

                                           -   

 Voorbereidingskrediet

20.0198

28-06-2010;35

2.000.000,00

                                     0,00-

                                           -   

 Lopend, Niet op schema (afwijking in tijd groter dan 3 maanden)

 Uitvoeringskrediet

07-11-2011;78

35.872.269,00

                  20.598.239,39

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Zaanbrug

                                           -   

                                           -   

 Voorbereidingskrediet

20.0201

28-06-2010;35

1.250.000,00

                                           -   

                                           -   

 Lopend, Niet op schema (afwijking in tijd groter dan 3 maanden)

 Uitvoeringskrediet

07-11-2011;78

18.077.731,00

                   17.406.760,57

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Bijdragen derden Vaart in de Zaan

42.000.000,00

                                           -   

                     29.715.411,30

                                           -   

                                           -   

 Toepassen SolaRoad op prov.fietspad

20.0235

16-07-2012;61

1.500.000,00

                         940.945,61

                                           -   

Lopend op schema

                                           -   

                                           -   

 Werken derden

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Bijdrage aan Broekhonpolder - Energie uit asfalt.

 20.9003-0004/2

 14-12-2009;87

850.000,00

                                           -   

                                           -   

Lopend op schema

                                           -   

                                           -   

 Aanleg linksafstrook naar manage, gem Aalsmeer

 20.9003-0006

 27-06-211;51

50.000,00

                                           -   

                                           -   

Lopend op schema

                                           -   

                                           -   

 Algemeen Voorbereidingskrediet

 PS 15-06-98;39

450.000,00

                        450.000,00

                                           -   

 Verhoging voorbeidingskrediet

 13-05-2002; 31

1.050.000,00

                      1.050.000,00

                                           -   

 Verhoging voorbeidingskrediet

 22-11-2004;79

6.000.000,00

                     6.000.000,00

                                           -   

 Verhoging voorbeidingskrediet

 22-06-2009;34

2.500.000,00

                     2.500.000,00

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 N203 / N513 GO Uitgeest-Castricum

20.0248

500.000,00

                         439.501,56

                                           -   

Lopend op schema

 N208 Fietsverbinding

20.0118

170.000,00

                           84.457,30

                                           -   

Lopend op schema

 Rotonde Medemblik (N240)

20.0131

67.000,00

                              11.457,81

                                           -   

Kan gesloten worden

 N247 Aanleg fietspad Oostzijde

20.0163

269.000,00

                                      0,00

                                           -   

Lopend op schema

 Maatreg pakket PMI+ GO Thorbecke

20.0245

500.000,00

                           338.113,17

                                           -   

Lopend op schema

  Verl busbaan & aanl linksafstroo

20.0243

300.000,00

                          122.081,75

                                           -   

Lopend op schema

 Nog te verdelen kosten

20.1000

1.794.000,00

                       6.948.052,8

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Totaal voorbereidingskrediet

9.900.000,00

0,00

17.943.664,43

0,00

                                           -   

                                           -   

 Openbaar vervoer

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 TOV 2 cluster 10

20.0204

 28-06-2010;35

1.000.000,00

                         872.105,52

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 TOV 2 cluster 11

20.0205

 28-06-2010;35

1.000.000,00

                        666.652,43

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Verplaatsen bushaltes

20.0111

 30-05-2005; 31

165.000,00

                                           -   

                                           -   

 Verhoging krediet

 12-11-2007; 81

165.000,00

                                           -   

                                           -   

 GDU subsidie

70.000,00

                                           -   

                                           -   

 Gemeente Aalsmeer

25.000,00

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                                           -   

 Verkeersveiligheid Abdijtunnel

20.0227

 19-11-2012;90

8.400.000,00

                       6.745.158,18

                                           -   

Lopend op schema

 Bijdrage Stadsregio

4.800.000,00

                                           -   

                     4.800.000,00

                                           -   

                                           -   

                           -   

                           -   

 Subtotaal ( in het PMI voorkomende kredieten excl. vaarwegen)

1.836.256.343,00

1.186.475.753,90

       650.411.720,81

      304.123.744,20

 Aankoop gronden

 Grondaankopen  *

20.9002

 4e wijziging 1994

9.075.604,00

                      5.010.566,76

                                           -   

 Verkoop gronden

                       3.889.481,15

                        558.988,48

                                           -   

                                           -   

                                           -   

                           -   

 Rentebijschrijving kapitaalwerken

20.9999

 begroting 2009

                                           -   

                           -   

                                           -   

                           -   

 TOTAAL landwegen (incl.PMI, excl.vaarw)

1.845.331.947,00

1.186.475.753,90

      659.311.768,72

     304.682.732,68

 VAARWEGEN

 subtotaal vaarwegen

0,00

0,00

                                           -   

                                           -   

 TOTAAL LAND- EN VAARWEGEN

1.845.331.947,00

1.186.475.753,90

      659.311.768,72

     304.682.732,68