Staat van gewaarborgde leningen

5.4.3 Staat van gewaarborgde leningen dienstjaar 2016

Restantbedrag van de lening aan het begin van het dienstjaar 2016

Restantbedrag van de lening aan het einde van het dienstjaar 2016

Laatste aflossings-jaar

Nummer

Oorspronke-lijk bedrag

Doel van de geldlening

Door wie de geldlening is aangegaan

% of deel gewaar- borgd provincie

Datum van het besluit Prov. Staten c.q. Ged. Staten

Datum van het besluit Koninklijke Goedkeuring

Rente- %

Totaal  

Gewaar- borgd door provincie

  Totaal  

Gewaar- borgd door provincie

    2009

*

    1.530.000

 1ste fase nieuwbouw en renovatie psych. centrum

 St.Geestelijke Gezondheidszorg NH-Noord

100

 29-10-1979;080

 27-02-1980;048

          4,40

          425.000

          425.000

85.000

340.000

340.000

2020

    2010

*

    1.531.508

 Nieuwbouw en renovatie psych.centrum

 idem

100

 29-10-1979;080

 27-02-1980;048

          5,65

          425.421

          425.421

85.083

340.338

340.338

2020

    2011

*

    2.467.430

 2e fase nieuwbouw en renovatie psych. centrum

 idem

100

 18-01-1982;005

 17-05-1982;006

          4,95

          595.586

          595.586

85.084

510.502

510.502

2022

    2012

*

    3.403.352

 Idem

 idem

100

 18-01-1982;005

 17-05-1982;006

          5,72

          907.561

          907.561

113.445

794.116

794.116

2023

    2013

*

    2.382.346

 Idem

 idem

100

 18-01-1982;005

 17-05-1982;006

          6,25

          714.705

          714.705

79.411

635.294

635.294

2024

  10003

*

  10.096.610

 2e fase zwakzinnigeninrichting Kadijkerkoog

 Prinsenstichting

100

 04-12-1978;099

 31-01-1979;009

          4,27

       1.009.659

       1.009.659

252.416

757.243

757.243

2019

  10004

*

    3.333.016

 3e fase zwakzinnigeninrichting Kadijkerkoog

 idem

100

 19-05-1980;019

 21-08-1980;170

          2,25

          640.964

          640.964

128.193

512.771

512.771

2020

  24001

*

    3.781.532

 Uitbreiding Lindendael

 Westfriese Zorggroep De Omring

100

 19-11-1984;077

 10-01-1985;012

          4,00

          189.078

          189.078

          189.078

0

0

2016

  24002

*

    3.403.352

 Uitbreidings- en herstructueringswerken

 idem

100

 19-11-1984;077

 10-01-1985;012

          4,27

          340.334

          340.334

          170.168

170.166

170.166

2017

  27001

*

    3.374.310

 Bouw verpleeghuis Heemswijk

 Viva ! Zorggroep

100

 15-06-1981;036

 30-09-1981;002

          5,02

          698.121

          698.121

          116.356

581.765

581.765

2021

  27002

*

    3.403.352

 Idem

 idem

100

 15-06-1981;036

 30-09-1981;002

          5,60

          794.116

          794.116

          113.445

680.671

680.671

2022

Totaal

 38.706.808

    6.740.545

    6.740.545

    1.417.679

    5.322.866

    5.322.866

Bij de met "*" aangeduide nummers van de borgstellingen is ten behoeve van de provincie zekerheid gevestigd op het onderpand.

Staat van andere garantieverplichtingen ultimo 2015

 Naam rechtspersoon

 Inhoud garantieverplichting

 Looptijd

 Provinciaal aandeel in procenten

 Provinciaal aandeel in euro's

 Het Nationaal  Groenfonds

 Uitvoering van het natuurbeleid (convenantleningen)

    divers                                -

                6,20

             4.972.654

 Totaal

         4.972.654

1) Betreft garantstelling van het aandeel in de rente en aflossing van zgn. convenantsleningen aangegaan door het Nationaal Groenfonds.