Kapitaallasten

5.3.5 Overzicht van de in de meerjarenraming verwerkte kapitaallasten 2016-2019 (x € 1.000)

 Omschrijving

2016

2017

2018

2019

 A:  Apparaatskosten

 Grond Houtplein

124

124

124

124

 Renovatie Houtplein

2.490

2.452

2.414

2.377

 Nieuwbouw Dreef

857

844

832

819

 Renovatie Paviljoen Welgelegen

2.018

1.950

1.883

0

 Totaal A     

5.489

5.370

5.253

3.320

 B:  Directe kosten

 Parkeergarage Dreef

626

617

607

598

 Resv. Fietsinfrastructuur

1.800

0

0

0

 BDU Kleine infrastructuur

183

0

0

0

 Bereikbaarheid Mediapark Hilversum (BDU)

0

0

150

0

 Aanleg van provinciale wegen   

8.409

29.179

32.828

15.861

 Resv. Westfrisiaweg (N23)

32.260

14.260

11.760

10.015

 BDU Westfrisiaweg (N23)

26.582

0

0

0

 Resv. TWIN-H projecten Weginfrastructuur

12.140

419

0

0

 Vervangingsinvesteringen wegen PMO

3.955

4.912

6.151

7.042

 Steunpunten B&U

58

190

481

595

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen PMO

1.643

3.253

4.843

6.096

 Resv. EXIN-H projecten OV

1.687

0

20.000

0

 Resv. TWIN-H projecten OV-infrastructuur

60

4.930

8.570

41.550

 Participatiefonds Duurzame Energie

225

450

675

919

 Deelneming in het aand.kapitaal van de N.V. Recreatie NH.

19

19

19

19

 Deelneming in Life Science Fonds Amsterdam

65

69

69

69

 Deelneming in het aandelenkapitaal van de Zeehaven IJmuiden N.V.

31

31

31

31

 Deelneming in het aandelenkapitaal van de N.V. Schipholontwikkelingsmaatschappij (SADC)

803

803

803

803

 Archeologisch depot te Castricum (incl.grond)

378

376

374

372

 Div.anticiperende, strategische en natuurgronden

304

268

241

218

                                                                   Totaal B     

91.228

59.776

87.602

84.188

 C:  Te activeren rentekosten                       Totaal C  

490

649

395

134

  Totaal A + B + C   

97.207

65.795

93.250

87.642

 (* rentekosten welke worden geactiveerd, te weten:

     rentebijschrijving op voorraad NIEGG-gronden

                       143

                 132

                 133

                 134

     Lening Pallas

                       347

                 517

                 262