Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

OD

Naam subsidie aanvrager

Maximale Subsidie 2016

Programma 2

2.1.3

Stadsregio Amsterdam / HOV Amstelveen - Uithoorn (Uithoornlijn)

€ 2.000.000

2.3.1

Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer 1

€ 50.000

2.3.1

Rijksscholengemeenschap Wiringherlant / Medefinanciering Scholierenlijn Medemblik - RSG Wiringherlant 2015-2016

€ 14.000

2.3.2

Gemeente Velsen/recontructie Velsertraverse

€ 250.000

2.3.2

Gemeente Texel / Inrichting en beheer Regiecentrum Pilot Texel

€ 258.000

Programma 3

3.1.1

Rijkswaterstaat / Realisatie recreatief fietspad op De Nieuwe Afsluitdijk

€ 3.000.000

3.1.1

Rijkswaterstaat / Vismigratierivier bij De Nieuwe Afsluitdijk

€ 2.000.000

3.2.1

Plassenschap Loosdrecht e.o./ Oostelijke Vechtplassen: Quickwin Veenslib

€ 525.000

Programma 4

4.1.2

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

€ 137.850

4.1.2

Regionale Brandweer Amsterdam/Amstelland

€ 18.742

4.1.2

Milieudienst IJmond

€ 118.300

4.1.2

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

€ 281.933

4.1.2

Omgevingsdienst Flevoland-Gooi en Vechtstreek

€ 60.450

4.1.2

Waternet / Waterinrichting

€ 750.000

4.1.2

Danvos bv / Zeewierraffinage

€ 50.000

4.1.2

Gemeente Texel / Opschalen energie neutrale woningen

€ 400.000

4.1.2

InVesta / Infrastructuur en voorzieningen InVesta

€ 960.000

4.1.2

Groen gas Nederland Noord-Holland bv/ Milena-Olga-Esme

€ 500.000

Programma 5

5.1.1

Gemeente Zandvoort / Project Entree Zandvoort (pilot Zandvoort)

€ 85.000

5.1.1

Gemeente Castricum / Nieuw Geesterhage

€ 573.914

5.1.2

Gemeente Den Helder / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein

€ 25.000

5.1.2

Gemeente Hollands Kroon / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein

€ 25.000

5.1.2

Noord-Hollandse Motorsport Federatie / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein

€ 133.148

5.1.2

Omgevingsraad Schiphol1

€ 128.000

5.1.2

Gemeente Zaanstad / Verbeteren functioneren Station Koog-Zaandijk (OV-knooppuntenbeleid)

€ 200.000

5.1.2

Gemeente Castricum / Herinrichting Stationsplein (OV-knooppuntenbeleid)

€ 246.638

5.1.2

M. van Soolingen / Wierschuur

€ 200.000

5.1.2

Gemeente Haarlemmermeer / groen-recreatieve verbindingen

€ 4.500.000

5.1.2

Gemeente Haarlemmermeer / Herstructurering/transformatie bedrijventerreinen

€ 1.000.000

5.1.2

Gemeente Haarlemmermeer / Watersysteem Park 21

€ 15.000.000

5.2.1

Gemeente Amsterdam/ AEB-projecten

€ 1.500.000

5.2.1

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord / Kenniswerkplaats`

€ 100.000

5.2.1

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord  

€ 1.518.286

5.2.1

Techniekraad

€ 200.000

5.2.1

Gemeente Haarlem / REO

€ 25.000

5.2.1

Gemeente Velsen / REO

€ 25.000

5.2.1

Gemeente Zaanstad / REOZ

€ 25.000

5.2.1

Regio Gooi en Vechtstreek / Economic Board G&V

€ 25.000

5.2.4

Stichting Greenport Noord-Holland Noord 1

€ 265.000

5.2.4

Greenport Aalsmeer 1

€ 250.000

5.2.1

Luchtvaartcollege Schiphol / Nieuw-West Airport Express

€ 100.000

5.4.1

Hoogo  Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, project Anna’s Hoeve deelproject D Waterinrichting Huydecopersweg

€ 750.000

Programma 6

6.1.1

Natuurmonumenten / project plas - dras Wormer-Jisperveld

€ 78.868

6.1.1

PWN

€ 237.500

6.1.1

Gemeente Amstelveen / Project Wiegelweg (Groene As project)

€ 150.000

6.1.1

Gemeente Aalsmeer / Groene AS door Aalsmeer

€ 187.500

6.1.1

Goois Natuurreservaat 1 / Toelopen Natuurbrug Laarderhoogt

€ 300.000

6.1.1

Amsterdamse Bos / Groene As: Amsterdamse Bos/Ecozone Ringvaart

€ 155.000

6.1.1

Recreatie N-H n.v./ Gebiedsmakelaar Amstelland

€ 28.000

6.1.1

Regio Gooi en Vechtstreek / Gebiedsmakelaar Gooi en Vecht

€ 28.000

6.1.1

Regio Gooi en Vechtstreek / Projectmanagement Naarden Buiten de Vesting

€ 200.000

6.1.1

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost / Quickwins Amsteloever

€ 198.800

Stichting De Bovenlanden / Afronding Groene As Aalsmeer

€ 240.000

6.1.1

Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Vechtvallei / Innovatieproject duurzame landbouw

€ 30.000

6.1.2

Stichting Landelijk Fietsplatform / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken fietsen 2016

€ 50.000

6.1.2

Stichting Wandelnet / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken wandelen 2016

€ 50.000

6.1.2

Agrarische Natuur vereniging Water, Land en Dijken/ Boerderij-educatie Laag Holland 1

€ 80.000

6.1.2

Bureau Promotie Laag Holland / Promotie Laag Holland

€ 80.000

6.1.2

Landschap Noord-Holland 1

1.392.800

6.1.2

Faunabeheereenheid 1

€ 500.000

6.1.2

Faunabeheereenheid

€ 500.000

6.1.2

Goois Natuurreservaat

€ 509.790

6.1.2

Landschap Noord-Holland / Lage Oude Veer, programma 'Kop op de Kaart' Project gaat misschien niet door. Staat voor de zekerheid nog op 2015. Is plaatsing op lijst 2016 zinvol?

€ 157.362

6.1.2

Stichting Veenweiden Innovatiecentrum.

€ 35.000

6.1.3

Nationaal Park Zuid Kennemerland 1

€ 121.789

6.1.3

Nationaal Park Duinen van Texel 1

€ 136.211

6.1.3

Landschap Noord-Holland 1/ Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen'

€ 608.000

Programma 7

7.1.1

Platform Dorpshuizen Noord-Holland 1

€ 30.000

7.1.1

Vereniging van Kleine Kernen Noord-Holland 1

€ 30.000

7.1.1

Debatbureau / Organisatie VARA Lagerhuisdebatten

€ 30.000

7.1.1

Debatbureau/ Organisatie VMBO Debat

€ 5.000

7.1.1

Nationale Jeugdraad / Organisatie Provinciaal Jeugddebat

€ 5.000

7.1.1

Sportservice 1

€ 120.000

7.1.1

Gemeente Amsterdam / Nationaal Rugbycentrum

€ 210.000

7.2.1

Landschap Noord-Holland: Fort bij Krommeniedijk / Inrichting bezoekerscentrum

€ 200.000

7.2.1

Vuurtoreneiland C.V. / Ontwikkeling Vuurtoreneiland Durgerdam fase I, onderzoeken t.b.v. restauratie

€ 100.000

7.2.1

Staatsbosbeheer / Wierdijk

€ 330.000

7.2.1

Vestingmuseum Naarden / Nieuw Nederlands Vestingmuseum

€ 310.000

7.2.1

Gemeente Muiden / Verder met de Vesting

€ 330.000

7.2.1

Stichting Fort van Hoofddorp / Restauratie Fort bij Hoofddorp

€ 1.100.000

7.2.1

Waternet / Fort Spion

€ 120.000

7.2.1

Recreatieschap Spaarnwoude: Restauratie Fort bij Liebrug

€ 800.000

7.2.1

Vuurtoreneiland C.V. Fase 2; Restauratie Vuurtoreneiland Durgerdam     

€ 900.000

7.2.1

Gemeente Aalsmeer / Fort bij Kudelstaart

€ 450.000

7.2.1

Landschap Noord-Holland: restauratie fort Zuidwijkermeer

€ 400.000

7.2.1

Stadsherstel Amsterdam / Restauratie en herbestemming gebouw, 197 Hembrugterrein Zaandam

€ 350.000

7.2.2

Monumentenwacht 1

€ 333.000

7.2.2

Cultuurcompagnie NH 1 / cultureel erfgoed

€ 764.000

7.2.2

ROP Midden West 1

€ 17.000

7.3.1

Cultuurcompagnie NH 1 / Cultuurtoeristische subsidies

€ 607.000

7.4.1

Cultuurcompagnie NH 1 / Kunst en Cultuur - Plein C

€ 720.000

7.4.1

KopGroep Bibliotheken / Project bibliotheekvoorzieningen kleine kernen

€ 119.000

7.4.1

ProBiblio 1

€ 2.533.000

7.4.1

Stichting Danstheater Aya 1

€ 98.000

7.4.1

Stichting de Toneelmakerij 1

€ 260.000

7.4.1

Stichting Oneindig Noord-Holland 1

€ 200.000

1 Deze organisatie ontvangt een boekjaarsubsidie.