Bereikbaarheid

Voor veilig vervoer naar en bereikbaarheid van woon-, werk- en recreatielocaties zorgdragen.

Lees meer

Doelenboom

Beleidsdoel 2.1

Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Operationele doelen

2.1.1 Verkeersmanagement op provinciale infrastructuur ontwikkelen, realiseren en beheren

2.1.2 Provinciale wegen en fietspaden ontwikkelen, aanleggen en beheren

2.1.3 Provinciale openbaar vervoervoorzieningen ontwikkelen, aanleggen en beheren

2.1.4 Provinciale vaarwegen ontwikkelen, aanleggen en beheren

Beleidsdoel 2.2

Vervoersbeleid maken en uitvoeren

Operationele doelen

2.2.1 Mobiliteitsbeleid maken en uitvoeren

2.2.2 Rijksbeleid beïnvloeden

Beleidsdoel 2.3

Openbaar vervoer waarborgen

Operationele doelen

2.3.1 OV concessies aanbesteden en beheren

2.3.2 In OV voorzieningen investeren

Beleidskader

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

  • Besluitvorming over een (voorlopig) voorkeursalternatief over de verbinding N206-A4 (Duinpolderweg) aan PS voorgelegd (OD 2.1.2)
  • Besluit over het voorkeursalternatief voor de verbinding A8/A9 aan PS voorgelegd. (OD 2.1.2)
  • Besluit over het PIP HOV Huizen-Hilversum aan PS voorgelegd in 2e kwartaal 2016. (OD 2.1.3)
  • Programma van Eisen  voor de aanbesteding concessie Noord Holland Noord vastgesteld. (OD 2.3.1)
  • Op basis van de ervaringen bij het eerste integrale gebiedscontract (Kop van Noord-Holland) worden gebiedscontracten Noord-Kennemerland, West-Friesland en Gooi- en Vechtstreek aanbesteed (OD 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4)

Omgevingsfactoren

  • Ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen.
  • Partners in de Metropoolregio Amsterdam, het Rijk, gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties, individuele grondeigenaren en reizigers.
  • Demografische en economische ontwikkelingen.